Materská škola Ul. Dr. Janského č.8 Žiar nad Hronom     

         

                           Elokované pracovisko Ul. A.Kmeťa 11,
                                                                 t.č. 045 / 6738262
                                                 email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
                                                                 www.ziarskeskolky.sk

    veterníček VETERNÍČEK  FK

     Vás pozýva 17.apríla 2018 (8.00-12.00 hod) na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ                                                                                         DOD

 

           PONÚKAME:

                 -milý úsmev a každodennú odbornú starostlivosť pre Vaše dieťa

                 -úzku spoluprácu s rodinami

           DEŤOM:

                 -učiť sa jemu vyhovujúcim spôsobom 

                 -rozhodovať sa na základe vlastných potrieb a záujmov, poznania a skúseností

                 -zažívať pocity úspešnosti a rastu sebadôvery
                 -rozvíjať sa vlastným tempom
                 -rozvíjať schopnosť chcieť sa učiť
                 -byť tvorivým, vynaliezavým a nápaditým
                 -kriticky myslieť a rozhodovať sa
                 -identifikovať problém a riešiť ho
                 -mať dostatok času na skúmanie okolitého prostredia a rozvoj vlastného potenciálu
                 -vážiť si seba a iných
                 -poskytovať dieťaťu bezpečné miesto, kde môže robiť chyby a naprávať ich
                 -mať pocit istoty, že ostatní prijímajú jeho samotného, jeho správanie, prejavy a postoje


            RODINÁM: 

                 -obohacovať život v MŠ vlastnými nápadmi a predstavami
                 -podieľať sa na harmonickom rozvoji svojich detí


                          DEŇ STARÝCH RODIČOV - tvorivé dopoludnie so starými rodičmi
                          VIANOČNÁ KAPUSTNICA - tvorivé dielne s vianočnou besiedkou a zdobením vianočného stromčeka
                          DEŇ RODINY - zábavný deň s rodinami
                          HALOWEENSKA PÁRTY
                          FAŠIANGOVÝ KARNEVAL

                          HIPOTERAPIA  – jazda na koníkoch

                          RECYKLOHRY  - projekt zameraný na ochranu životného prostredia

                          ZDRAVÝ ÚSMEV  - stomatologická prevencia

                          ROZTLIESKAVAČKY

                          FUTBALOVÁ ŠKOLIČKA  - trieda so športovým zameraním


                         -športové vyžitie na trampolíne
                 -zapájanie sa do súťaží k zdravému životnému štýlu
                 -divadelné predstavenia
                 -čítanie na pokračovanie so súrodencom
                 -výučba anglického jazyka
                 -výlety a exkurzie do blízkeho okolia
                 -individuálny prístup ku všetkým deťom
                 -elementárne zručnosti s najmodernejšími inovatívnymi pomôckami
                 -sezónne hry s vodou, snehom, turistické vychádzky

 

                                                          TEŠÍME SA NA VÁS   Kývajúci

Pin It

logo         Futbalová školička FK Pohronie v novom projekte!

 

Pod hlavičkou FK Pohronie ZH/DŽ už štvrtý rok funguje v Žiari nad Hronom Futbalová školička v spolupráci s MŠ Ul. A. Kmeťa č.11. Tá sa v tomto školskom roku 2017/2018 zapojila do celoslovenského projektu materských škôl – DAJME SPOLU GÓL. Ten je pod záštitou Slovenského futbalového zväzu, ktorý dal možnosť nášmu FK, aby sa tiež zapojil a podporil prácu materiálnym zabezpečením tým najmenším športovcom v našom klube.
Koordinátorom celého projektu je Rastislav Urgela (súčasný tréner A-tímu FK Pohronie), ktorý sa osobne podieľa na jeho fungovaní aj ako tréner a spolu s Jaroslavom Rebrošom (druhým trénerom) sa dvakrát v týždni venujú detičkám vo veku 4-6 rokov. Okrem tréningového procesu zameraného na základnú pohybovú kultúru, všeobecný pohybový rozvoj, základy atletickej prípravy a futbalovej abecedy sa zúčastňujú a pomáhajú pri organizácii imatrikulácie nových členov, miniturnaji škôlok, či programe športového dňa spolu so super pani učiteľkami Beátou Chalmovskou a Evou Lóškovou.
Vo štvrtok (22.03.2018) si športová trieda malých futbalistov prevzala pomôcky od SFZ, ktoré doniesol tréner Urgela. Podieľala sa na rozbaľovaní materiálneho vybavenia, ktoré obsahovalo napr. nové lopty, prenosné bránky, koordinačné prekážky, kruhy a rebríky, rozlišovacie vesty, ale aj pekné tričká s logom projektu DAJME SPOLU GÓL. Všetky tieto veci pomôžu na ich ďalší pohybový rozvoj a spestrenie tréningových jednotiek, z čoho sa všetky deti spolu s trénermi a p. učiteľkami veľmi tešili.

 

     Ostatné fotografie vid. galéria.                                                              Napísal koordinátor projektu Rastislav Urgela 32    

SAM 6745                         SAM 6701   

 

Pin It

                   Koníky prídu

                          27.03. 2018

                                   koník1

                                                         Poplatok  1,50€

 

                                                                               

 

Pin It

 

r2 2           r2 1    r4 2

 

Naša materská škola sa pravidelne zapája do všetkých recyklo súťaží už od roku 2010.

Takto sa nám podarilo doplniť inventár materskej školy o rôzne učebné a technické pomôcky.

Napríklad: nabíjačky bateriek,fotoaparát,tlačiareň,súbory kariet kvety, domáce , voľne žijuce a exotické zvieratá, vtáky, hmyz, zvieratá vo vode, ovocie a zelenina, súbor kariet hudobné nástoje, dopravné prostriedky, drevené záložky do kníh, rádio magnetofón PHILIPS, značkovací set,švihadlá a korekčné strojčeky. 

Tešíme na ďalšie pomôcky, ktoré si vyberieme z ponuky tejto výbornej a veľmi užitočnej hry - recyklohry. Nielen deti, ale celé rodiny sa zapájajú do zberu elektroodpadu a tešia sa z darčekov, ale hlavne aj z toho, že sú užitoční a hoci malým dielom, aspoň svojou troškou, pomáhajú chrániť životné prostredie. Na fotografiách sú naše dva kútiky recyklohier. Jeden je v malom a druhý vo veľkom pavilóne,v priestore pod schodami.

 

             r4 1               17               r5

Pin It


spisovateľka      Kreativitu, tvorivosť, nové vedomosti, zábavu a úsmev prináša besiedka s autorkou a ilustrátorkou 

                                     Luciou Benkovou.

 

Dňa 21. 03. 2018, autorka oboznámi detských poslucháčov s výchovnými rozprávkami, s vizuálnym stvárnením rozprávok formou ilustrácii. Ilustrácie v knihe tvoria: estetickú, výchovnú, vzdelávaciu, mravnú, sociálnu a rekreačnú funkciu. Deti majú možnosť interaktívne sa zapojiť, prostredníctvom kreslenia, dochádza k rozvoju tvorivosti, predstavivosti.

Prostredníctvom rozprávok sa deti zoznamia v oblasti osobnostnej a sociálnej výchovy s pozitívnymi a negatívnymi ľudskými vlastnosťami, dochádza k budovaniu mravných hodnôt a k rozvoju detskej osobnosti. Rozprávky prinášajú prirodzený záujem dieťaťa o učenie ako aj estetický zážitok a formu uvoľnenia – odpočinku.

                                                                                                                               Poplatok 1€

Pin It