AKTIVITY V MESIACI  M A R E C

V období od 6.3. - 9.3. 2018 naši predškoláci z C triedy  lienka a D triedy motýľ absolvovali predplaveckú prípravu v plavárni v našom meste. Deti sa hravou formou oboznamovali s vodou. Učili sa chodiť vo vode vpred aj vzad, behať, poskakovať, skákať a aj ponárať sa. Počas hier s vodou využívali lopty rôznych veľkostí, plastové poháre, kruhy a plaváky. Prvý deň bol pre niektoré deti veľmi náročný, lebo ešte nikdy neboli na kúpalisku a ani v plavárni a mali riadny rešpekt z vody. Postupne sa však osmelovali a strach z vody ustupoval. Na záver predplaveckej prípravy deti ukázali čo sa za týždeň naučili. Veľmi nás potešilo, že niektoré deti sa ponárali za potopeným predmetom a dokázali splývať samostatne, alebo s pomocou plaváka. Všetky deti za usilovnosť dostali diplomy.

                                                                               plavci

 

Dňa 13. 3. 2018 sa uskutočnilo rodičovské združenie rodičov detí predškolských tried. Pani zástupkyňa našej MŠ Mgr. Dana Koštová si pre rodičov pripravila odbornú prednášku o pripravenosti detí pre vstup do základnej školy. Zároveň prítomní rodiia boli jednotlivo oboznámení z výsledkami depistáže.

 

15.3. 2018 v dopoludňajších hodinách sa všetky deti zúčastnili divadelného predstavenia POLEPETKO.  Deti Polepetkovi čo všetko poplietol pomáhali dať všetko do poriadku a naučiť ho správne sa obliekať, baliť si tašku do školy, pomáhať mamičke atď. 

                                                                             Polepetko

 

 20.3. 2018 sa uskutočnila celoškolská akcia „Vynášanie MORENY”. Ľudovými piesňami, povedačkami, rečňovankami sa deti rozlúčili s Morenou a zimou. Chlapci urobili farebnými paličkami cestu pre Jarnú vílu a spolu s dievčatmi sa zahrali jarné hry a zatancovali si na ľudové piesne. 

                                                                                                      Morena

 

21.3. 2018 zavítala do našej materskej školy spisovateľka Lucia Benková, ktorá deťom predstavila svoju knižku „ÚSMEV na dobrú noc”.

„Som mamou dvoch detí, aj keď s obľubou vravievam, že troch – najstaršiemu hovoríme tatinko. Spoločne sme si prešli doterajšími etapami vývoja detí a rodičovstva. Trochu sme uviazli v období vzdoru, kde sme sa stretli s výchovným problémom. Tu nám v etape vývoja rodičovstva pomohli na odporúčanie psychológa rozprávané príbehy zamerané na negativistické správanie dieťaťa. Rozprávky dostali knižnú podobu.”

 

22.3. 2018 deti jazdili na koníkoch - HIPOTERAPIA

                                            kôň

                                  

Pin It

Aktivity predškolákov vo februári

 

  • 8.2. 2018 Dvojka (II.ZŠ) pozvala našich predškolákov na Deň otvorených dverí. Naše Lienky a Motýliky sa tak na chvíľku zmenili na školákov - prvákov. Pani učiteľky z Dvojky ich oboznámili s priestormi školy triedami a telocvičňou. Potom si v školských laviciach vyskúšali vyučovaciu hodinu matematiky, čítania a písania. Na záver si vyrobili darček a dostali sladkú odmenu.

                                                                                                    školáci

 

  • V období od 12.2 -16.2. 2018 pani PhDr Kráľová z CPPPaP s predškolákmi uskutočnila depistáž, ktorej výsledky zistia pripravenosť detí na vstup do základnej školy a pani učiteľkám pomôžu venovať väčšiu pozornosť oblasti v ktorej majú predškoláci ešte nedostatky.

                                                                                                            chlapec s ceruzkou

 

  • 13. 2. 2018  v dopoludňajších hodinách sa v prietoroch školského dvora uskutočnil Fašiangový sprievod s ľudovými piesňami, povedačkami, rečňovankami a tancom. Počasie nám veľmi neprialo, chvíľku pršalo, alebo snežilo, no nálada bola vynikajúca a všetci sme sa dobre bavili a pochutnávali si na sladkých šiškách.

                                                                                                         fasiangy

 

  • 14.2. 2018 študentky pedagogickej školy zahrali predškolákom v Motýlikovej triede scénku „Pochovávanie basy” a vysvetlili deťom, že symbolické pochovávanie basy znamená koniec zábavy a prejedania sa až do Veľkej noci.

 

  • 15. 2. 2018 dostali naši predškoláci pozvanie aj z Cirkevnej základnej školy na stretnutie s pánom Mrkvičkom (predčitateľská gramotnosť),  ktorý im zábavnou formou rozprával rôzne popletené rozprávky a deti ho samé opravovali. Spoločne čarovali a robili kúzla pomocou knihy s farebnými krúžkami. Pán Mrkvička ich veľmi zábavnou formov motivoval k čítaniu rôznych kníh a príbehov. Okrem čítania si v telocvični vyskúšali svoje pohybové zručnosti, v chemickom laboratóriu pomáhali starším žiačkám pri pokusoch- chŕliaca láva a v počítačovej učebni počítali a kladali puzzle na pc.

 

  • 19. 2. 2018 predškoláci z C , D triedy a stredné deti zo Včielkovej triedy mali možnosť navštíviť Planetárium M. Hella v našom meste. V hviezdnej sále sa pomocou rozprávky o Martinkovi oboznámili s vesmírom, planétami, hviezdami, súhvezdiami, kométami a mliečnou dráhou. V UFO miestnosti im teta porozprávala a ukázala planéty ktoré obiehajú okolo slnka, vysvetlila im prečo sa strieda deň a noc a ročné obdobia. Na záver sa teta obliekla do overalu ktorý majú kozmonauti oblečený v rakete.

                                           vesmír                                    

 

  • 28. 2. 2018  v rámci výchovno vzdelávacej aktivity na tému: „Pracovné profesie” si študentky pedagogickej školy pre predškolákov z Motýlikovej triedy pripravili zaujímavú aktivitu. Deti v rámci vychádzky navštívili poštu - teta poštárka, Slovenskú sporiteľňu - zamestnanci banky, reštauráciu - čašník, obchod Kniha - predavačka. Najviac sa však deťom páčila návšteva mestskej polície, kde im ujovia policajti vysvetlili v čom spočíva ich práca, ukázali im výbavu každého policajta: púta na ruky, obušok, sprej a opasok v ktorom bola urytá zbraň, miestnosť s kamerovým systémom a  policajné auto. Takto sa deti priamo stretli s ľuďmi z rôznych profesií a na otázku čím chcú byť keď budú dospelými polovica odpovedala, že policajtmi.

                                                                                                              policajt

Pin It

                                                 Fašiangový oznam

Pin It

                                                               PF 2018

Pin It

                      Vianočný pozdrav

Pin It