Aktivity v masiaci máj

 

7. 5. 2018 Hipoterapia

Deti v dopoludňajších hodinách mali možnosť jazdiť na koníkoch. Veľmi sa na jazdy tešia, a tí odvážnejší dokážu na koníkoch sedieť bez držania. Koníka si môžu po jazde pohľadkať a porozprávať sa s ním. Už sa tešíme na ďalšie jazdy.

 

                                                                                    jazdkyňa

 

17. 5. 2018 Olympijské hviezdičky

CvČ a IV. ZŠ pripravili aj tento rok pre predškolákov športové podujatie pod názvom Olympijské hviezdičky. Olympiáda začala vztýčením olympijskej vlajky a sľubmi športovcov a rozhodcov. Našim predškolákom - športovcom sa darilo a získali medaily. Všetkým, ktorí reprezentovali našu materskú školu gratlujeme a ďakujeme.

Šprint na 30 metrov - 3 miesto Terezka Šišková

Žabací skok             - 1. miesto - Dianka Fraňová

Hod do bazéna        - 3. miesto - Alexander Goral

Beh na 100 metrov  - 3 miesto Dianka Fraňová

Prekážková dráha    - 1. miesto Jakubko Jendruch

skákajúce deti

 

22. 5. 2018 Deň matiek

V utorok popoludní si naše deti pozvali svoje mamičky a staré mamy na školský dvor, kde si pre nich k ich sviatku pripravili pásmo básní, piesní a tancov. Takto sa chceli svojim mamičkám poďakovať za ich lásku, starostlivosť a vyjadriť im ako veľmi ich ľúbia.

Zároveň ďakujeme rodine POLAČKOVEJ za kvietky, ktoré pripravili a doniesli všetkým deťom pre svoje mamičky. 

 

                                                                                             srdiečko

 

30. 5. 2018 - Divadlo Rozprávkový bufet

Divadlom Rozprávkový bufet sa začali dni detských radostí z príležitosti MDD. Deti potešil svojim vystúpením ujo Rozprávkár, ktorý svoje predstavenie pripravil deťom na školskom dvore. Deti mu pomáhali spievať a hrať, čím sa stali jeho spoluučinkujúcimi. 

 

30. 5. 2018 Návšteva z Nemecka

Naša MŠ sa aj tento školský rok stala praxovou pre študentky súkromnej strednej odbornej pedagogickej školy. Dievčatá tretieho ročníka praxovali v triede Včielok "E" a Motýlikov "D". Aj z tohto dôvodu nás prišli navštíviť 24. 4 2018 a 30. 5. 2018 ich kolegovia EBG Brandenburg Fasch schule För Sozialwesen. Pri prehliadke priestorov MŠ sa oboznámili aj so spôsobom výchovy a vzdelávania detí predškolského veku na Slovensku.

 

31. 5. 2018 - Penová šou

V rámci dní detských radostí prišli potešiť naše deti žiarski hasiči, ktorý im pripravili veľa, veľa, veľa peny v ktorej sa mohli riadne vyblázniť. 

Aktivita sa páčila nie len deťom, ale aj pani učiteľkám. Už sa tešíme, že nás prídu potešiť aj na druhý rok. 

 

Pin It

AKTIVITY DETÍ V MESIACI APRÍL

 

5. 4. 2018 -  Návšteva Motýlikovej a Včielkovej triedy v knižnici

Deti navštívili mestskú knižnicu v MSKC, kde ich teta knihvníčka prostredníctvom rozprávky oboznámila o tom, ako vzniká kniha, kto ju píše, kto do nej kreslí. Ukázala im množstvo kníh ktoré majú v knižnici poukladané podľa žánrov. Vysvetlila im ako sa dajú z knižnice požičiavať knižky, ako v nich listujeme a ako sa máme o ne starať. Deti si mali možnosť poprezerať knihy ktoré ich zaujímali. 

                                                                       deti s knihou

 

12. 4. 2018 - Divadlo Na gazdovskom dvore

V dopoludňajších hodinách sa uskutočnilo divadelné predstavenie o domácich zvieratkách. Deti pomocou gazdinej boli vtiahnuté do deja príbehu. Premenili sa na domáce zvieratká, napodobňovali ich zvuk a pohyb. Predstavenie bolo veľmi zaujímavé, deti sa veľa naučili, zahrali si, zaspievali a zatancovali.

 

                                                                                     hospodárske zvieratá

 

17. 4. 2018 - Deň otvorených dverí

Deň Otvorených dverí sa na našej materskej škole uskutočnil 17. 4. 2018 od 8 hod. - do 12 hod. Zúčastnilo sa ho 30 rodičov, ktorí so svojimi deťmi prežili spoločne s nami príjemné dopoludnie.

                                                                                         chlapec s kockou

27. 4. 2018 - Stavanie mája

V piatok 27.4. v dopoludňajších hodinách sa deti z predškolských tried obliekli do krojov a spoločne s pani učiteľkami vyzdobili a postavili MÁJ pre všetky dievčatá. Dvorom sa niesli ľudové piesne, rečňovanky, povedačky a tance. 

                                                                                              máj

 

 

Pin It

AKTIVITY V MESIACI  M A R E C

V období od 6.3. - 9.3. 2018 naši predškoláci z C triedy  lienka a D triedy motýľ absolvovali predplaveckú prípravu v plavárni v našom meste. Deti sa hravou formou oboznamovali s vodou. Učili sa chodiť vo vode vpred aj vzad, behať, poskakovať, skákať a aj ponárať sa. Počas hier s vodou využívali lopty rôznych veľkostí, plastové poháre, kruhy a plaváky. Prvý deň bol pre niektoré deti veľmi náročný, lebo ešte nikdy neboli na kúpalisku a ani v plavárni a mali riadny rešpekt z vody. Postupne sa však osmelovali a strach z vody ustupoval. Na záver predplaveckej prípravy deti ukázali čo sa za týždeň naučili. Veľmi nás potešilo, že niektoré deti sa ponárali za potopeným predmetom a dokázali splývať samostatne, alebo s pomocou plaváka. Všetky deti za usilovnosť dostali diplomy.

                                                                               plavci

 

Dňa 13. 3. 2018 sa uskutočnilo rodičovské združenie rodičov detí predškolských tried. Pani zástupkyňa našej MŠ Mgr. Dana Koštová si pre rodičov pripravila odbornú prednášku o pripravenosti detí pre vstup do základnej školy. Zároveň prítomní rodiia boli jednotlivo oboznámení z výsledkami depistáže.

 

15.3. 2018 v dopoludňajších hodinách sa všetky deti zúčastnili divadelného predstavenia POLEPETKO.  Deti Polepetkovi čo všetko poplietol pomáhali dať všetko do poriadku a naučiť ho správne sa obliekať, baliť si tašku do školy, pomáhať mamičke atď. 

                                                                             Polepetko

 

 20.3. 2018 sa uskutočnila celoškolská akcia „Vynášanie MORENY”. Ľudovými piesňami, povedačkami, rečňovankami sa deti rozlúčili s Morenou a zimou. Chlapci urobili farebnými paličkami cestu pre Jarnú vílu a spolu s dievčatmi sa zahrali jarné hry a zatancovali si na ľudové piesne. 

                                                                                                      Morena

 

21.3. 2018 zavítala do našej materskej školy spisovateľka Lucia Benková, ktorá deťom predstavila svoju knižku „ÚSMEV na dobrú noc”.

„Som mamou dvoch detí, aj keď s obľubou vravievam, že troch – najstaršiemu hovoríme tatinko. Spoločne sme si prešli doterajšími etapami vývoja detí a rodičovstva. Trochu sme uviazli v období vzdoru, kde sme sa stretli s výchovným problémom. Tu nám v etape vývoja rodičovstva pomohli na odporúčanie psychológa rozprávané príbehy zamerané na negativistické správanie dieťaťa. Rozprávky dostali knižnú podobu.”

 

22.3. 2018 deti jazdili na koníkoch - HIPOTERAPIA

                                            kôň

                                  

Pin It

Aktivity predškolákov vo februári

 

  • 8.2. 2018 Dvojka (II.ZŠ) pozvala našich predškolákov na Deň otvorených dverí. Naše Lienky a Motýliky sa tak na chvíľku zmenili na školákov - prvákov. Pani učiteľky z Dvojky ich oboznámili s priestormi školy triedami a telocvičňou. Potom si v školských laviciach vyskúšali vyučovaciu hodinu matematiky, čítania a písania. Na záver si vyrobili darček a dostali sladkú odmenu.

                                                                                                    školáci

 

  • V období od 12.2 -16.2. 2018 pani PhDr Kráľová z CPPPaP s predškolákmi uskutočnila depistáž, ktorej výsledky zistia pripravenosť detí na vstup do základnej školy a pani učiteľkám pomôžu venovať väčšiu pozornosť oblasti v ktorej majú predškoláci ešte nedostatky.

                                                                                                            chlapec s ceruzkou

 

  • 13. 2. 2018  v dopoludňajších hodinách sa v prietoroch školského dvora uskutočnil Fašiangový sprievod s ľudovými piesňami, povedačkami, rečňovankami a tancom. Počasie nám veľmi neprialo, chvíľku pršalo, alebo snežilo, no nálada bola vynikajúca a všetci sme sa dobre bavili a pochutnávali si na sladkých šiškách.

                                                                                                         fasiangy

 

  • 14.2. 2018 študentky pedagogickej školy zahrali predškolákom v Motýlikovej triede scénku „Pochovávanie basy” a vysvetlili deťom, že symbolické pochovávanie basy znamená koniec zábavy a prejedania sa až do Veľkej noci.

 

  • 15. 2. 2018 dostali naši predškoláci pozvanie aj z Cirkevnej základnej školy na stretnutie s pánom Mrkvičkom (predčitateľská gramotnosť),  ktorý im zábavnou formou rozprával rôzne popletené rozprávky a deti ho samé opravovali. Spoločne čarovali a robili kúzla pomocou knihy s farebnými krúžkami. Pán Mrkvička ich veľmi zábavnou formov motivoval k čítaniu rôznych kníh a príbehov. Okrem čítania si v telocvični vyskúšali svoje pohybové zručnosti, v chemickom laboratóriu pomáhali starším žiačkám pri pokusoch- chŕliaca láva a v počítačovej učebni počítali a kladali puzzle na pc.

 

  • 19. 2. 2018 predškoláci z C , D triedy a stredné deti zo Včielkovej triedy mali možnosť navštíviť Planetárium M. Hella v našom meste. V hviezdnej sále sa pomocou rozprávky o Martinkovi oboznámili s vesmírom, planétami, hviezdami, súhvezdiami, kométami a mliečnou dráhou. V UFO miestnosti im teta porozprávala a ukázala planéty ktoré obiehajú okolo slnka, vysvetlila im prečo sa strieda deň a noc a ročné obdobia. Na záver sa teta obliekla do overalu ktorý majú kozmonauti oblečený v rakete.

                                           vesmír                                    

 

  • 28. 2. 2018  v rámci výchovno vzdelávacej aktivity na tému: „Pracovné profesie” si študentky pedagogickej školy pre predškolákov z Motýlikovej triedy pripravili zaujímavú aktivitu. Deti v rámci vychádzky navštívili poštu - teta poštárka, Slovenskú sporiteľňu - zamestnanci banky, reštauráciu - čašník, obchod Kniha - predavačka. Najviac sa však deťom páčila návšteva mestskej polície, kde im ujovia policajti vysvetlili v čom spočíva ich práca, ukázali im výbavu každého policajta: púta na ruky, obušok, sprej a opasok v ktorom bola urytá zbraň, miestnosť s kamerovým systémom a  policajné auto. Takto sa deti priamo stretli s ľuďmi z rôznych profesií a na otázku čím chcú byť keď budú dospelými polovica odpovedala, že policajtmi.

                                                                                                              policajt

Pin It

                                                 Fašiangový oznam

Pin It