k17slniecko 

A - trieda

Slniečka

Vek detí: 3 ročné
Počet detí: 21
Triedna učiteľka: Bc. Miroslava Macková, Adriana Kolorédyová

 
   
 k17mysky  

B - trieda

Myšky

Vek detí: 2 ročné
Počet detí: 10
Triedna učiteľka: Andrea Bradová, Emília Marušková

   
 k17lienka  

C - trieda

Lienky

Vek detí: 5-6 ročné
Počet detí: 23
Triedna učiteľka: Eleonóra Valušková, Soňa Berešová

   
k17motyliky

D - trieda

Motýliky

Vek detí: 5-6 ročné
Počet detí: 23
Triedna učiteľka: Adela Škriniarová, Mária Marková

   
k17vcielka

E - trieda

Včielky

Vek detí: 4-5 ročné
Počet detí: 18
Triedna učiteľka: Soňa Balážová, štatutárna zástupkyňa MŠ: Mgr. Dana Koštová 

   

 

Pin It