SEPTEMBER

Ahoj škôlka - zoznamovanie sa s novými kamarátmi a priestormi MŠ, tvorenie pravidiel triedy, mesiac otvorených dverí pre rodičov.

Moja obľúbená hračka - predstavenie obľúbenej hračky z domu, výstava hračiek v priestoroch MŠ. 28.9.2017

 

OKTÓBER

Košík zdravia a Najkrajšie strašidielko - vyrezávanie tekvíc, výrobky zo zeleniny a ovocia, výstavka a ochutnávka plodov jesene.

Môj starký a moja starká  - tvorivé dielničky, besiedky, program pre starkých, výroba darčekov.

Hurá do prírody-  turistická vychádzka C,D trieda.

 

NOVEMBER

Deň materských škôl

Šarkaniáda - výroba šarkanov, súťaž o najzaujímavejšieho šarkana, púšťanie šarkanov na školskom dvore. 

 

DECEMBER

Vitaj milý Mikuláš - návšteva Mikuláša v MŠ, vystúpenie detí, darčeky od Mikuláša

Vianočné posedenie s rodičmi - vianočné besiedky v triedach, tvorivé dielne, pečenie medovníkov, darčeky pre rodičov.

 

JANUÁR

Rozprávkoví snehuliaci  - tvorenie zo snehu, hry so snehom a na snehu, súťaže medzi triedami.

 

FEBRUÁR

Fašiangy Turíce - karneval, predstavenie ľudových tradícií.

Obloha plná hviezd - návšteva planetária.

 

MAREC

Čarovný týždeň s knihou - návšteva mestskej knižnice, čítanie obľúbenej knihy, výroba vlastného - triedneho leporela.

Veľkonočné vajíčko - výstavka kraslíc, súťaž o najkrajšie vlastnoručne vyrobené vajíčko.

Návšteva predškolákov u prvákov v ZŠ - oboznámenie s priestormi a aktivitami v ZŠ, spoločné aktivity a hry v triede alebo telocvični.

 

APRÍL

Lesníci v škôlke - lesný pedagóg v MŠ, ekologické aktivity na školskom dvore.

Jarná turistická vychádzka všetkých tried - spoznávanie prírody, súťaže, ekohry.

DOD v MŠ

 

MÁJ

Sadíme my máje.. - stavanie mája na dvore MŠ, zachovávanie ľudových tradícií.

Deň matiek - Deň rodiny, besiedky v triedach pre rodičov, tvorivé dielničky, posedenie s rodičmi a súrodencami.

 

JÚN

Týždeň detských radostí - športový deň, rozprávkovo-pyžamový deň, deň so záchranármi, deň na koňoch, vystúpenie Uja Ľuba

Olympiáda hviezdičiek - v spolupráci s CVČ.

Rozlúčka predškolákov a sľub priateľstva.

Výlet predškolákov s rodičmi

 

Pin It