Dňa 24.4.2018 dopoludnia sa uskutoční fotenie detí z A, B, C triedy podľa ukážky.

Fotenie je koncoročné aj so spoločnou fotografiou a tablom tradične ladené v krojoch aj vo vlastnom oblečení.

Fotenie je záväzné, treba nahlásiť záujem u pani učiteliek- najneskôr do 24.4. ráno.

Na spoločnú fotografiu sa budú fotiť všetky prítomné deti, aj tie , ktoré nemajú záujem o celú sadu fotografií. Rodičia, ktorí majú v MŠ súrodencov, nech upozornia p. učiteľky či majú záujem o spoločnú sadu alebo každé dieťatko zvlášť svoju sadu foto ( v tom prípade dostanú ako bonus dve spoločné fotografie grátis v rozmere13x18 cm a A4 ).

Cena sady je 11 eur.

Pin It

Kde bolo – tam bolo, deti z triedy „C“  a „D“ navštívili Mestskú knižnicu Michala Chrásteka v našom meste. V knižnici nás teta knihovníčka zaviedla do detského kútika, kde pre nás mala pripravený príbeh Ako vzniká knižka s rozprávkou  o Svadbe  žabiek . Deti sa hravou formou zapojili  do deja, čo sa im veľmi páčilo. Na pamiatku návštevy knižnice deti dostali krásne záložky – žabky. Návšteva knižnice spríjemnila dopoludnie našich detí .

Pin It

Dňa 13. 3. 2018 /utorok/ sme sa zúčastnili s deťmi C a D triedy na podujatí Červené jabĺčko /súťaž v speve ľudových piesní v Pohronskom osvetovom stredisku. Ľudové piesne spievali deti v krásnych krojoch a za doprovodu hudobných nástrojov. Počas prestávky si aj naše  deti  z MŠ mohli zaspievať na pódiu s mikrofónom  ľudové pesničky,  za ktoré dostali sladké odmeny.

Pin It

Dňa 6. 2. 2018  /utorok/ sme sa s deťmi  C a D vybrali na návštevu do HVEZDÁRNE A PLANETÁRIA  MAXIMILIÁNA HELLA v našom meste. Deti sa do hvezdárne veľmi tešili.  Na úvod  bola pre deti prichystaná  rozprávka   MARTINOVA  HVIEZDA,  počas ktorej  sa  deti  oboznámili  s vesmírom.  Okrem rozprávky, ktorú nám premietli,  mali deti možnosť oboznámiť sa aj s planétami,  hviezdami  a súhvezdiami v planetárnej miestnosti.  Deti  v tento deň  získali množstvo nových poznatkov a vedomostí o našom vesmíre. 

Pin It

Srdečne gratulujeme Lucke Tomajkovej z "B" triedy za ocenenie vo výtvarnej súťaži Vesmír očami detí

 

Zároveň gratulujeme Jankovi Konušovi z "D" triedy za 2. miesto v národnom kole výtvarnej súťaže Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany.

 

GRATULUJEME :)

Pin It