OZNAM

Riaditeľstvo Materskej školy, Ul. Dr. Janského č. 8 v Žiari nad Hronom oznamuje prerušenie prevádzky Materskej školy a jej elokovaných pracovísk v nasledovných termínoch:

 

od 02. 07. do 29. 07. 2018 

Materská škola,Ul. Dr. Janského č. 8 

Elokované pracovisko  Ul. Sládkovičova 1

Elokované pracovisko Ul. A. Kmeťa 11

Elokované pracovisko  Ul. Rudenkova 1

 

od  30.07. do 26. 08. 2018 

Elokované  pracovisko Ul. M. R. Štefánika  23

Elokované pracovisko Ul. Rázusova  6   

Elokované  pracovisko Ul. A. Kmeťa  17

Elokované  pracovisko Ul. A. Kmeťa  11

 

Upozorňujeme na uhrádzanie resp. neuhrádzanie príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy (podľa zákona č. 245/2008 § 28 odst.8 a) sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa neuhrádza, ak má dieťa prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom.

Záujem – resp. potrebu o MŠ v tomto období nahláste  učiteľkám v jednotlivých triedach   najneskôr do 18. 5. 2018.

Z dôvodu obmedzenej prevádzky MŠ budú uprednostnené deti rodičov, ktorí nemajú  možnosť zabezpečiť si opateru o svoje dieťa iným spôsobom.

Pin It

Pri nástupe do materskej školy dieťa potrebuje:

  • Pyžamo
  • Pevné prezúvky
  • Náhradné oblečenie ( spodné prádlo, ponožky- pančušky, tepláky, tričko)
  • Veci na prezlečenie do triedy a odporúčame staršie veci na školský dvor
  • Hygienické potreby (zubná kefka, zubná pasta, hrebeň, tekuté toaletné mydlo, toaletný papier, hygienické vreckovky)

 

Všetky veci detí (aj kefku a hrebeň) treba označiť menom dieťaťa

  • Pri nástupe vypísať vyhlásenie o bezinfekčnosti a evidenčný lístok
  • Odovzdať vyplnenú prihlášku na stravovanie a mať zaplatenú zálohu na stravu
  • Zadaný príkaz na úhradu čiastočných výdavkov za MŠ ( 10,- , 20,- alebo 50,- eur mesačne podľa VZN č. 8/2012) a odovzdať návratku s číslom účtu
Pin It

Futbal, futbal, to je správna vec,
kto hrá futbal to je športovec.  
A hoci sme prví chceli byť,
dôležité je, že sme sa mohli zúčastniť.
A takto nás naše dievčatá povzbudzovali:
„Motýliky do toho, nebojte sa ničoho!“

Tak ako každý rok, aj tento sa naši predškoláci zúčastnili futbalového turnaja škôlkarov, ktorý každoročne organizuje Centrum voľného času v Žiari nad Hronom 19.10.2017. Tento rok sa zapojilo spolu až šesť škôlok, teda súperov bolo dosť. Naši chlapci sa držali veľmi statočne, bojovali zo všetkých síl a ukázali svoje športové nadanie. Ani dievčatá sa nedali zahanbiť a svojich spolužiakov z triedy spolu s pani učiteľkami povzbudzovali pokrikmi, hrkálkami a hlasným „Do toho!“. Povzbudiť nás prišli aj kamaráti zo škôlky z lienkovej aj včielkovej triedy. Chlapcom to dodalo odvahu a statočne si nakoniec vybojovali krásne druhé miesto. Za svoju snahu si vyslúžili spoločný pohár a každý dostal aj svoju medailu. Z turnaja sme odchádzali unavení, ale s krásnymi športovými zážitkami.

 

Pani učiteľky z "D" triedy

Pin It