Dňa 13. 3. 2018 /utorok/ sme sa zúčastnili s deťmi C a D triedy na podujatí Červené jabĺčko /súťaž v speve ľudových piesní v Pohronskom osvetovom stredisku. Ľudové piesne spievali deti v krásnych krojoch a za doprovodu hudobných nástrojov. Počas prestávky si aj naše  deti  z MŠ mohli zaspievať na pódiu s mikrofónom  ľudové pesničky,  za ktoré dostali sladké odmeny.

Pin It

Dňa 6. 2. 2018  /utorok/ sme sa s deťmi  C a D vybrali na návštevu do HVEZDÁRNE A PLANETÁRIA  MAXIMILIÁNA HELLA v našom meste. Deti sa do hvezdárne veľmi tešili.  Na úvod  bola pre deti prichystaná  rozprávka   MARTINOVA  HVIEZDA,  počas ktorej  sa  deti  oboznámili  s vesmírom.  Okrem rozprávky, ktorú nám premietli,  mali deti možnosť oboznámiť sa aj s planétami,  hviezdami  a súhvezdiami v planetárnej miestnosti.  Deti  v tento deň  získali množstvo nových poznatkov a vedomostí o našom vesmíre. 

Pin It

Srdečne gratulujeme Lucke Tomajkovej z "B" triedy za ocenenie vo výtvarnej súťaži Vesmír očami detí

 

Zároveň gratulujeme Jankovi Konušovi z "D" triedy za 2. miesto v národnom kole výtvarnej súťaže Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany.

 

GRATULUJEME :)

Pin It

V stredu 8.11 k nám prišlo divadielko. Vďaka nezbednej a neposlušnej Alici a jej kamarátovi Pepemu sme sa naučili ako si treba umývať zúbky a česať vlasy, ako sa treba obliekať, či správať ku kamarátom. Alici sme taktiež pomohli naučiť sa farby a uhádli hudobné hádanky. :)

Pin It

Kino, ktoré prišlo priamo k nám! 

Vo vnútri nafukovacej kupoly dňa 25.10. sa naskytol deťom úžasný pohľad na svet okolo nás. Deti si z ponuky filmov vybrali "Morský svet". Vo filme sa deti stali priamymi účastníkmi deja, plával okolo nich žralok alebo sa lovili malé rybky. Film im poskytol nevšedný zážitok.

Pin It