Aj keď neskoršie pre chorobnosť detí, ale predsa sme si pripomenuli ľudové zvyky na jar. Vyobliekaní do ľudových krojov deti ukázali  mladším kamarátom zo škôlky, ako sa kedysi vynášala Morena.../ foto viď. galéria/

Pin It

19.3. sme my, predškoláci navštívili knižnicu v našom meste. Privítala nás milá a usmiata pani knihovníčka, ktorá sa s nami hneď zoznámila. Sprevádzala nás zaujímavou rozprávkou o Žabinke  a Žabiakovi. Vysvetlila nám, ako máme zaobchádzať s knihou, no hlavne ako máme postupovať pri požičiavaní kníh z knižnice. Deti boli pohotové, aktívne a z knižnice odchádzali plné zážitkov. /viď. galériu/

Pin It

6.3.2018 sa všetky deti stretli v triede predškolákov. Boli v očakávaní, čo sa ide diať ...Tešili sa na divadielko O Červenej Čiapočke.Medzi deti zavítal vlk, Červená Čiapočka, stará mama a horár. Nádherné kulisy umocňovali rozprávkové prežívanie divadielka, deti boli vtiahnuté do deja rozprávky. S radosťou prežívali celý dej, tešili sa zo šťastného konca.Pani učiteľky spolu s tetou Zdenkou dokázali vyčariť úsmevy na tvárach detí, dokázali profesionálne zahrať deťom známu rozprávku. Už teraz rozmýšľajú, aké divadlo pripravia deťom opäť.

Odmenou nám všetkým bolo radostné detské výskanie a pocit, že celá príprava a vynaložená snaha mala význam.

/ foto - viď galéria ,  Facebook Naša školka /

Pin It

13. 2. 2018 sa ozýval smiech detí za doprovodu hudby všetkými triedami v našom predškolskom zariadení. Deti šantili v maskách, pripravili si malé pohostenie ,  tancovali a predstavovali svoje masky. Spevom a veselosťou ukončili fašiangové obdobie. V malej detskej dušičke ostali  milé spomienky na veľkú oslavu KARNEVALU.

/Foto - viď galéria a FACEBOOK - Naša školka /

Pin It

Každý školský rok sa všetky deti tešia na blížiaci fašiangový karneval. Predškoláci z C triedy si pripravili pre všetkých svojich mladších kamarátov ľudové pásmo o fašiangových zvykoch a tradíciách. A veruže sa bolo na čo pozerať. Deti v krojoch spievali, tancovali , rozprávali rečňovanky. Všetkým bolo veselo......

/foto - viď galéria/

 

Pin It