13. 2. 2018 sa ozýval smiech detí za doprovodu hudby všetkými triedami v našom predškolskom zariadení. Deti šantili v maskách, pripravili si malé pohostenie ,  tancovali a predstavovali svoje masky. Spevom a veselosťou ukončili fašiangové obdobie. V malej detskej dušičke ostali  milé spomienky na veľkú oslavu KARNEVALU.

/Foto - viď galéria a FACEBOOK - Naša školka /

Pin It

Každý školský rok sa všetky deti tešia na blížiaci fašiangový karneval. Predškoláci z C triedy si pripravili pre všetkých svojich mladších kamarátov ľudové pásmo o fašiangových zvykoch a tradíciách. A veruže sa bolo na čo pozerať. Deti v krojoch spievali, tancovali , rozprávali rečňovanky. Všetkým bolo veselo......

/foto - viď galéria/

 

Pin It

Dňa 25.1.2018 sme sa s deťmi vybrali na návštevu do HVEZDÁRNE A PLANETÁRIA  MAXIMILIÁNA HELLA v našom meste. Deti boli uchvátené hviezdnou oblohou  premietanou v hviezdnej sále. Pozreli si  rozprávku  MARTIN A HVIEZDY, kde sa oboznamovali s tajomstvami VESMÍRU. Sprievodca hvezdárne deťom ukazoval 3D obrazy súhvezdí, zvieratníka i planét. O každej planéte sa dozvedeli niečo zaujímavé. V planetárnej miestnosti sme si pozreli na modeloch planét ich obežnú dráhu v slnečnej sústave. /foto viď. galéria/

            Z hvezdárne deti odchádzali plné dojmov a nových vedomostí.

                                                                                                                                pani učiteľky z C triedy

Pin It

Dňa 7.12.2017 sa konalo  vyhodnotenie výtvarnej súťaže OCHRANÁRIK OČAMI DETÍ 2017 v sídle Okresného úradu v Žiari nad Hronom. Tento rok téma súťaže bola:

"Akú záchranársku techniku som videl zasahovať a s čím by som pomohol ja".

Gratulujeme našim predškolákom, ktorí sa do súťaže úspešne zapojili! /foto viď galéria/

  1. miesto Marko Tršo /návrh loga na tričko 112/
    3. miesto Hanka Závadská /poštová známka 112/
    Gabko Ťažký - odmena za tvorbu od pani učiteliek
Pin It

V stredu 29. novembra 2017 sme boli s predškolákmi už tradične v telocvični II. ZŠ na podujatí „DROBCI CVIČIA“. Športové disciplíny, ktoré boli pripravené /hádzanie do koša, preliezanie prekážky, šúchanie na lavičke, prekážková dráha, hokej a pod./ našim deťom spestrili sychravé doobedie. Na záver podujatia predškolákov potešila pripravená sladká odmena s malým darčekom. Deťom sa  v škole páčilo a to bolo hlavným poslaním pripraveného podujatia. /foto viď galéria/

 

Pin It