19.3. sme my, predškoláci navštívili knižnicu v našom meste. Privítala nás milá a usmiata pani knihovníčka, ktorá sa s nami hneď zoznámila. Sprevádzala nás zaujímavou rozprávkou o Žabinke  a Žabiakovi. Vysvetlila nám, ako máme zaobchádzať s knihou, no hlavne ako máme postupovať pri požičiavaní kníh z knižnice. Deti boli pohotové, aktívne a z knižnice odchádzali plné zážitkov. /viď. galériu/

Pin It

6.3.2018 sa všetky deti stretli v triede predškolákov. Boli v očakávaní, čo sa ide diať ...Tešili sa na divadielko O Červenej Čiapočke.Medzi deti zavítal vlk, Červená Čiapočka, stará mama a horár. Nádherné kulisy umocňovali rozprávkové prežívanie divadielka, deti boli vtiahnuté do deja rozprávky. S radosťou prežívali celý dej, tešili sa zo šťastného konca.Pani učiteľky spolu s tetou Zdenkou dokázali vyčariť úsmevy na tvárach detí, dokázali profesionálne zahrať deťom známu rozprávku. Už teraz rozmýšľajú, aké divadlo pripravia deťom opäť.

Odmenou nám všetkým bolo radostné detské výskanie a pocit, že celá príprava a vynaložená snaha mala význam.

/ foto - viď galéria ,  Facebook Naša školka /

Pin It

13. 2. 2018 sa ozýval smiech detí za doprovodu hudby všetkými triedami v našom predškolskom zariadení. Deti šantili v maskách, pripravili si malé pohostenie ,  tancovali a predstavovali svoje masky. Spevom a veselosťou ukončili fašiangové obdobie. V malej detskej dušičke ostali  milé spomienky na veľkú oslavu KARNEVALU.

/Foto - viď galéria a FACEBOOK - Naša školka /

Pin It

Každý školský rok sa všetky deti tešia na blížiaci fašiangový karneval. Predškoláci z C triedy si pripravili pre všetkých svojich mladších kamarátov ľudové pásmo o fašiangových zvykoch a tradíciách. A veruže sa bolo na čo pozerať. Deti v krojoch spievali, tancovali , rozprávali rečňovanky. Všetkým bolo veselo......

/foto - viď galéria/

 

Pin It

Dňa 25.1.2018 sme sa s deťmi vybrali na návštevu do HVEZDÁRNE A PLANETÁRIA  MAXIMILIÁNA HELLA v našom meste. Deti boli uchvátené hviezdnou oblohou  premietanou v hviezdnej sále. Pozreli si  rozprávku  MARTIN A HVIEZDY, kde sa oboznamovali s tajomstvami VESMÍRU. Sprievodca hvezdárne deťom ukazoval 3D obrazy súhvezdí, zvieratníka i planét. O každej planéte sa dozvedeli niečo zaujímavé. V planetárnej miestnosti sme si pozreli na modeloch planét ich obežnú dráhu v slnečnej sústave. /foto viď. galéria/

            Z hvezdárne deti odchádzali plné dojmov a nových vedomostí.

                                                                                                                                pani učiteľky z C triedy

Pin It