P O Z V Á N K A

Milí starí rodičia

pri príležitosti októbra -mesiaca úcty k starším 

dňa 25. 10.- t. j. štvrtok dopoludnia - 10:00 hod pozývame do "D - sovičkovej triedy"

 starých rodičov našich predškolákov 

na tvorivé dielničky s  vnúčencami.

Tešíme sa na pekné chvíle strávené s Vami v Materskej škole.

Vaše vnúčatá-deti z "D" triedy

deti

Pin It

Dňa 18.10.2018 v dopoludňajších hodinách sa deti zo sovičkovej triedy zúčastnili futbalového turnaja na ihrisku I. ZŠ. Zažili dopoludnie plné smiechu , pohybu, spoznali sa s novými kamarátmi. Oboznámili sa s pravidlami futbalu. Síce sme sa neumiestnili na prvých troch miestach, ale deti z tohoto podujatia odchádzali

šťastné, plné športových zážitkov.

futbalisti

foto  v "Galérií fotografií 

Pin It

Dňa 10. 10. 2018 t. j. v stredu sa o 16, 00 hodine v "A" - lienkovej triede uskutoční spoločné stretnutie rodičov a detí nášho elokovaného pracoviska.

Pin It

Ako sa varí slivkový lekvar? Čo sa deje na gazdovskom dvore? Na tieto otázky dostali odpovede predškoláci našej škôlky počas varenia lekváru na I. ZŠ. Videli ako sa pracovalo va gazdovskom dvore, poznávali silu liečivých byliniek, oboznámili sa s ľudovými remeslami a tradíciami, hrali sa rôzne zabudnuté hry. Zážitkom pre deti bolo aj vozenie sa na konskom povoze či starostlivosť o domáce zvieratá.

lekvár

foto viď : galéria fotografií

Pin It

Dňa 26.9. 2018 navštívil deti predškolskej triedy člen Mestskej polície p. Kováč. Deti sa oboznámili s bezpečnosťou na ulici, s dodržiavaním pravidiel pri styku s neznámou osobou. Získali hravou formou nové informácie ako sa správne zachovať, keď sa stratia na neznámom mieste. Zároveň mali možnosť priamo vidieť povinnú výstroj mestského policajta. V malom kvíze  za správnu odpoveď dostali drobné darčeky.

policajt

foto viď : galértia fotografií

Pin It