CVČ v Žiari nad Hronom zorganizovali  22.5.2018 prehliadku technickej tvorivosti žiakov a detí predškolského veku. Predškoláci denne v triede vytvárajú rôzne stavby najmä z Lega, čím sa rozvíjajú pracovné zručnosti najmä technické myslenie.

Naše deti  Emka Bugárová a Vikinka Karáskvá zhotovili zo skladačiek  veľmi peknú stavbu „U mojej babky na dedine.“Získali  1. Miesto. Blahoželáme.

Pin It

Predškolské deti sa zúčastnili dňa 17.5.2018 na ihrisku v areáli ZŠ Jilemnického č.2 v Žiari nad Hronom olympijského festivalu detí a mládeže pod názvom OLYMPIJSKÉ HVIEZDIČKY. Celé dopoludnie deti športovali, súťažili, povzbudzovali sa navzájom, tešili sa z dosiahnutého víťazstva, ba dokonca vyšli aj slzičky,“ prečo som nebola víťazkou“ a nedali mi medailu?.

Každé naše dieťa dostalo v škôlke medailu a sladkosť  za športovanie a  pohybové aktivity.

Pin It

Naše deti šetria vodou, smeti na zem nehádžu..... Týmito slovami z ekohymny našej MŠ, sme si v pondelok 23.4.2018 pripomenuli ,, DEŇ ZEME". Deti plnili rôzne environmentálne aktivity- separovali odpad, ukladali obrázky na zemeguľu( čo jej prospieva a čo jej škodí). Prechádzali po kameňoch ,, v potôčiku", čistili lesík a jazierko. V zázračnom vreci určovali hmatom, čo do prírody patrí- nepatrí. Na záver si na terase zatancovali na krásne piesne- ,,Naša zem je guľatá, Tráva rastie či My sme malé kačiatka". 

Pin It