Canisterapia je spôsob terapie, ktorý využíva pozitívne pôsobenie psa na zdravie človeka.

Takéto pozitívne pôsobenie si na vlastnej koži mohli vyskúšať aj deti našej materskej školy.

                                     psik     

Pani veterinárka s troma malými psíkmi a dvoma väčšími-chrtmi , predviedla deťom čo všetko sa dokážu naučiť.

Deťom sa predstavenie veľmi páčilo, ale zo všetkého najviac sa tešili z toho,že si ich môžu pohladiť i ľahnúť si k nim.

Určite si podobný pekný zážitok ešte niekedy zopakujeme.                                                    

Pin It

12.4.2018 sa v MŠ uskutočnil veľmi hodnotný výchovný koncert „Jar na gazdovskom dvore“. Deti sa aktívne zapájali do programu slovom, spevom, tancom, dramatickým stvárnením zvieracích postavičiek  na gazdovskom dvore. Celé vystúpenie bolo ladené témou  jarných pesničiek, zrod nového života na farme, starostlivosť o zvieratká. Vystúpenie sa všetkým deťom páčilo, spievali všetky piesne s doprovodom harmoniky a klarinetu. Na záver si všetky deti spoločne za zvuku hudobných nástrojov zaspievali a zatancovali.

Pin It

Malí záhradníci

V našej materskej škole realizujeme mnoho environmentálnych aktivít a už od útleho veku vštepujeme deťom lásku k prírode. Preto sa aj my v triede 2-3 ročných detí zapájame do starostlivosti o záhon na školskom dvore. Dnes sme spolu s deťmi robili pokus s vysádzaním semienok. Uvidíme, ktoré nám vyrastú prvé.( fotky v galérii)

                                                                           záhradnik

  

Pin It

Naša materská škola je  zameraná  na rozvíjanie ľudových tradícií. V triede počas roka realizujeme množstvo rôznych aktivít, kde uplatňujeme a rozvíjame ľudové zvyky a tradície starých rodičov. Deti sa v mesiaci marec zoznámili s rôznym literárnym žánrom, rôznymi knihami. Najviac ich zaujali rozprávkové knižky, s ľudovými rozprávkami. Prerozprávali sme si  príbehy  na základe ilustrácií. Diskutovali sme aj o starodávnych remeslách:–košikárstvo, tkáčstvo, hrnčiarstvo. Prostredníctvom dramatizácie rozprávky ,, O zlatej priadke“ sa deti oboznámili s ľudovým remeslom „tkáčstvo“ pradenie  na kolovrátku. Potom si rozprávku Zlatá priadka zahrali, zaspievali a zatancovali. Bol to pre nich krásny zážitok.

Pin It
  1. marca 2018 sa v našej MŠ konalo divadelné predstavenie „ Pesničkál, s využitím hudobných nástrojov, s ľudovými pesničkami a tancami. Deti boli aktívne zapojené do deja divadielka. Vytvárali inštrumentálny sprievod k piesňam a k tancu, improvizovali hru muzikantov na ľudovej zábave, dotvárali atmosféru v jednotlivých  hudobno-dramatických častiach. Najviac sa deťom páčili ľudové piesne, ktoré si spoločne zaspievali a záverečný tanec všetkých prítomných detí.
Pin It