s1macko

A - trieda

Macíková

Vek detí: 2-3 r.
Počet detí: 15
Triedne učiteľky:  Jana Šalková, Helena Garajová, Andrea Sliacka-zástupkyňa MŠ

   
 s1motyl  

B - trieda

Motýliky

Vek detí: 3-4 r.
Počet detí: 19
Triedne učiteľky: Monika Lachová, Mgr. Petra Michalková

   
s1vcielka

C - trieda

Včielky

Vek detí: 4-5 r.
Počet detí: 20
Triedne učiteľky: Mgr.Iveta Pellizzolová, Zuzana Šatková

   
s1lienka

D - trieda

Lienky

Vek detí: 5-6 r.
Počet detí: 23
Triedne učiteľky: Mária Pružinová, Helena Doležalová

   

 

Pin It