Srdečne pozývame všetkých rodičov na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 27.9.2018 o 15.00 hod. /štvrtok/

v triede ALEŠ

Pin It

Zatiaľ tu nemáme nič uverejnené.

Pin It