INFORMÁCIA O ZADANÍ ZÁKAZIEK NA DODANIE TOVARU, USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC ALEBO POSKYTNUTIE SLUŽBY (v súlade s §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o znení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 

 

Pin It