Plán verejného obstarávania sa vypracováva v súlade s IS o verejnom obstarávaní. 

 

Pin It