Zloženie rady materskej školy

zástupca pedagogických zamestnancov MŠ - predseda