Zloženie rady materskej školy

zástupca rodičov detí MŠ