Zloženie rady materskej školy

zástupca zriaďovateľa