Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu: učiteľ predprimárneho vzdelávania

Riaditeľstvo Materskej školy na Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom prijme do pracovného pomeru učiteľa pre predprimárne vzdelávanie s nástupom od 1.2.2018 na dobu určitú počas zastupovania PN.


Kvalifikačné predpoklady:

• úplne stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy
• vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v učiteľskom študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v učiteľskom študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika.


Požadované doklady:

- žiadosť a profesijný životopis
- diplom z vykonania maturitnej resp. štátnej skúšky v požadovanom odbore
- iné diplomy, osvedčenia, certifikáty preukazujúce formy profesijného vzdelávania

 

Doklady je možné zaslať na adresu MŠ do 21. januára 2018:
Materská škola, Ul. Dr. Janského č.8
965 01 Žiar nad Hronom
tel. 045/672 51 22, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

 

 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu:
pedagogický asistent - asistent učiteľa

Riaditeľstvo Materskej školy na Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom prijme do pracovného pomeru pedagogického asistenta - asistenta učiteľa s nástupom od 01.02.2018 na dobu určitú do 31. 8. 2018.

Pedagogický asistent Kvalifikačné predpoklady

Minimálne úplné stredné odborné vzdelanie
        - v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
        - v študijnom programe, v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,
        - v študijnom programe, v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov
          a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov,
        - v študijnom programe, v študijnom odbore pedagogika,
        - v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer,
        - v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo,
        - v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.

.
Požadované doklady:
• žiadosť a profesijný životopis
• ostatné doklady preukazujúce spĺňanie uvedených podmienok

Doklady je možné zaslať na adresu školy do 21. januára 2018:
Materská škola, Ul. Dr. Janského č.8
965 01 Žiar nad Hronom
tel. 045/672 51 22, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Pin It