Vážení rodičia

Z dôvodu mimoriadnej epidemiologickej situácie a na základe rozhodnutia ministra  ŠVVaŠ SR  https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-8-1-2021-s-ucinnostou-od-11-1-2021/

je prevádzka MŠ a jej EP zabezpečená len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.

Pre deti rodičov, ktorí patria do tejto skupiny – t. j. obaja pracujúci rodičia, ktorí dochádzajú do zamestnania (na pracoviská), budú od 1.2.2021 k dispozícii všetky MŠ/EP v OBMEDZENOM REŽIME.  Upozorňujeme  na to, že deti môžu byť sústredené do jednej (alebo viacerých) zmiešaných tried, preto je dôležité dodržiavanie protiepidemických opatrení (taktiež sa deťom odporúča nosenie rúška počas pobytu v MŠ).

Rodičia, ktorí spĺňate vyššie uvedené podmienky, nahláste prosím POTREBU nástupu svojho dieťaťa do MŠ zástupkyniam na jednotlivých MŠ e mailom alebo SMS správou v termíne najneskôr do 29. 1. 2021 (piatok) do 16,00 hod.:

MŠ Janského č.8 – Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  TČ. 0908283559

EP Štefánika 23 – Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  TČ - 0948095660

EP Rázusova 6 – Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.   TČ - 0908943837

EP Sládkovičova 1 – Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  TČ - 0918527815

EP A. Kmeťa 11 – Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  TČ - 0903511929

EP A. Kmeťa 17 – Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  TČ - 0905275550

EP Rudenkova 1 – Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  TČ - 0908942001

Pripomíname, že od 3.februára 2021 05:00 hod.  je povinnosť pri vstupe do priestoru MŠ  preukázať sa potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného v období od 27. januára  2021 alebo potvrdením preukazujúcim niektorú z výnimiek uvedených vo vyhláške č. 14/2021  - VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

Bližšie informácie o zabezpečení prevádzky svojej MŠ/EP nájdete v sekciách jednotlivých zariadení na web.stránke www.ziarskeskolky.sk

 

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu

 S ďalšími informáciami, pokynmi a usmerneniami Vás budeme bezodkladne informovať.

Pin It