Vážení rodičia,

Na základe odporúčania zo zasadnutia krízového štábu Okresného úradu Žiar nad Hronom konaného dňa : 11.03.2021 , po prerokovaní s  RUVZ  ZH, v súlade s rozhodnutím MŠVVaŠ č. 2021/10079:1-A1810 sa Mesto Žiar nad Hronom  ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení rozhodlo , že ponechá výučbu v prezenčnej forme ak to prevádzkové podmienky umožnia od  15.03.2021:

- v materskej škole a jej elokovaných pracoviskách,

- v základných školách na prvom stupni,

- v školských kluboch,

- v zariadeniach školského stravovania,

- v základných školách na druhom stupni pre jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov,  ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu,

- v základnej umeleckej škole  pre žiakov vo veku žiaka 1. stupňa základnej školy okrem vyučovania predmetov spev a hra na dychový nástroj.

Podmienky zabezpečenia prezenčného školského vyučovania:

-  prísne dodržiavanie  vyhlášky ÚVZ SR č. 47/2021 v znení neskorších predpisov, Uznesenia vlády č. 123/2021, Manuálu Covid školský semafor pre školy,

-  obidvaja zákonní zástupcovia žijúci v spoločnej domácnosti sa preukážu negatívnym výsledkom  antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo ak zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia zákonných zástupcov žijúcich v spoločnej domácnosti neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,

- osobám, ktoré budú sprevádzať dieťa, žiaka do priestorov ZŠ, MŠ, ZUŠ  sa nariaďuje za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) používať preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je respirátor naplňujúci minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2 (KN 95) podľa normy STN EN 149+A1.Tieto opatrenia sú stanovené z dôvodu zabezpečenia maximálnej ochrany tak detí, žiakov a rodičov ako aj všetkých zamestnancov škôl a školských zariadení.

V prípade záujmu o umiestnenie dieťaťa do MŠ, kontaktujte zástupkyne na jednotlivých MŠ/EP. e mailom alebo SMS správou v termíne najneskôr do piatka 12. 3. 2021  do 10,00 hod.:

Zamestnaní rodičia detí, ktoré v súčasnosti MŠ navštevujú sa nemusia prihlasovať, automaticky s nimi počítame. Ostatní zákonní zástupcovia pri nahlasovaní svojho dieťaťa oznámia, či pracujú prezenčne, HO alebo nepracujú.

MŠ Janského č.8 – Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  TČ. 0908283559

EP Štefánika 23 – Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  TČ - 0948095660

EP Rázusova 6 – Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.   TČ - 0908943837

EP Sládkovičova 1 – Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  TČ - 0918527815

EP A. Kmeťa 11 – Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  TČ - 0903511929

EP A. Kmeťa 17 – Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  TČ - 0905275550

EP Rudenkova 1 – Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  TČ - 0908942001

 

 Deti budú následne prijaté v závislosti od  prevádzkových a  personálnych možností MŠ/EP o čom vás budeme následne informovať.  Prednostne budú prijaté deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce a predškoláci. Pri prihlasovaní zvážte nutnosť nástupu do MŠ, v záujme zabezpečenia ochrany zdravia  vášho dieťaťa, vás a vašich rodinných príslušníkov pred ochorením na COVID 19.

 

 

 

Pin It