Na základe rozhodnutia zriaďovateľa Mesta Žiar nad Hronom bude v čase
školských zimných prázdnin (od 23. decembra 2019 do 6. januára 2020)
prevádzka Materskej školy a všetkých elokovaných pracovísk PRERUŠENÁ. 

 

Z dôvodu prerušenia prevádzky MŠ a všetkých jej elokovaných pracovísk 
v mesiaci december 2019 (4 dni) a január 2020 (2 dni) rodičia uhrádzajú 
pomernú časť príspevku určeného na čiastočnú úhradu výdavkov spojených 
s pobytom dieťaťa v materskej škole. 

 

 

Pin It