Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.
Rovnako tak určil nové termíny podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy, zápisov zo základnej školy, podávania prihlášok na stredné školy, prijímacích skúšok na stredné školy, ústnych maturít a záverečných skúšok, ako aj prijímacích skúšok na základné umelecké školy.

https://www.minedu.sk/data/att/16003.pdf

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga, pripravíme postup a podmienky zápisu detí do našej materskej školy, o ktorých Vás budeme včas informovať. 

 

Pin It