Mesto Žiar nad Hronom informuje o podmienkach a termíne zápisu detí do ZŠ v priloženom dokumente:

Bližšie informácie nájdete aj na webových stránkach našich ZŠ:

Základná škola Ul. Dr. Janského č. 2, Žiar nad Hronom ( http://www.zsjanzh.edu.sk/ )

Základná škola Ul. M.R. Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom ( https://dvojka.edupage.org/ )

Základná škola Jilemnického ul. č. 2 , Žiar nad Hronom ( https://zsjilemnickehozh.edupage.org/ )

 

Pin It
Attachments:
Download this file (zapis do ZS 16 04 2020.pdf)Zápis detí do ZŠ 16 04 2020358 kB