R o z h o d n u t i e  o úhrade pomernej časti príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa v materskej škole

Mesto Žiar nad Hronom, ako príslušný orgán v oblasti vzdelávania rozhodol o úhrade pomernej časti príspevku (9 pracovných dní) určeného na čiastočnú úhradu výdavkov za pobytom dieťaťa v materskej škole, ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení v období od: 13.03.2020 do 30.04.2020

informácie nájdete v priloženom dokumente.

 

Pin It