Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v Materskej škole a v jej Elokovaných pracoviskách do konca školského roka 2019/2020
Prosím pozorne čítajte pokyny!!!
PREVÁDZKOVÁ DOBA MŠ BUDE V ČASE OD 6.30 HOD DO 15.30 HOD

Pre deti, ktoré boli vopred prihlásené a zaradené do danej skupiny platí nasledovné:
Rodičia aj deti majú pri príchode do MŠ na tvári rúško, dezinfikujú ruky sebe, aj svojmu dieťaťu, personál MŠ odmeria dieťaťu teplotu.
Pri vstupe a v priestoroch MŠ dodržujú dvojmetrové odstupy.
Prinesú so sebou vyplnené alebo vyplnia Vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie a odovzdajú ho personálu pri vstupe prvý deň pri nástupe do MŠ, ale aj po prerušení dochádzky dieťaťa v trvaní viac ako tri dni (príloha č.1 ).
Prinesú so sebou vyplnené alebo vyplnia Prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa a odovzdajú prvý deň personálu pri vstupe a každý ďalší deň podpíšu u učiteľky v triede pri odovzdávaní dieťaťa (príloha 2).
Rešpektujú, že deti do materskej školy, prichádzajú a odchádzajú len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti.
V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.
Do šatne vstupuje s dieťaťom len jedna sprevádzajúca osoba s dodržaním 2-metrových odstupov a v priestoroch MŠ sa zdržujú max. 10 minút .
Prinesú do MŠ jednorázovo – náhradné rúško do skrinky pre dieťa, dieťaťu fľašu s čistou vodou na pitie – pitný režim počas pobytu vonku, papierové vreckovky
Nedávajú deťom do MŠ žiadne hračky.
Počas mimoriadnej situácie si zuby deti po obede v MŠ neumývajú.
Materská škola do konca školského roka neorganizuje žiadne spoločné akcie – rozlúčky s predškolákmi, besiedky a pod.
Aktivity v materskej škole budú prebiehať prevažne v exteriéri, takže je potrebné prispôsobiť tomu oblečenie dieťaťa. V prípade ochladenia, dažďa, silného vetra, budú deti vo svojej triede.
Bezodkladne informovať učiteľa a riaditeľa MŠ o podozrení na ochorenie COVID_19!!!
Bezodkladne nahlásiť karanténu, ak bola dieťaťu nariadená lekárom!!!

Vážení rodičia, vzhľadom k mimoriadnej situácii Vás žiadame o dodržiavanie opatrení, trpezlivosť a vzájomné pochopenie.

Pin It
Attachments:
Download this file (príloha č.1.pdf)príloha č.1467 kB
Download this file (príloha č.2.pdf)príloha č.2664 kB