Od 15.6. 2020 do 3.7.2020 bude prevádzka MŠ a všetkých EP v štandardnom režime -pre všetky deti - podľa záujmu rodičov.
Prevádzka MŠ do konca školského roka bude v čase od 6,30 do 16,00 hod.

Od 06.07. 2020 do 31.07. 2020 a od 23.8.2020 do 31.08. 2020 bude prevádzka MŠ/EP omedzená - t.j. len pre deti rodičov podľa určených kritérii
(rodičia, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku),

Od 03.08 do 21.08 bude prevádzka MŠ/EP prerušená.

Upozorňujeme rodičov, že v priestoroch MŠ je potrebné mať na tvári rúško, náhradné rúško dať dieťaťu do skrinky. Pred vstupom do budovy vydenzifikovať ruky sebe aj dieťaťu. Pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ a po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni predložiť písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Do MŠ neprinášať hračky alebo iný materiál z domáceho prostredia! Do MŠ prichádzajú len ZDRAVÉ DETI - bez príznakov infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID- 19 ako aj inej infekčnej choroby.

 

 

Pin It