Pondelok:    Deň s požiarnikmi  48681116 fire truck theme image vector illustration  

                              (do skrinky priložiť náhradné veci v prípade pekného počasia bude penová šou )

 Utorok:      Detská olympiádaolympijské kruhy(zabezpečiť športové oblečenie)

Streda:      Deň s policajtom a psovodom 30146353 cartoon police car    20686763 k 9 police dog and asian female police officer  

 Štvrtok:     Výlet do Zveroparku 42657810 illustration of kids and school bus in nature  (organizačné pokyny na triedach )

 

 Piatok:       Diskotéka       67093166 illustration of a cute pair of little kids grinning while dancing energetically 

Pin It

30 výročie

Pin It

Milí rodičia


Vzhľadom k tomu, že sme nedopatrením rozdali a zverejnili vlaňajšie tlačivá na poukázanie 2% z dane

Prosíme Vás:
Pokiaľ Vás vyzve Daňový úrad k výmene tlačiva
- Obráťte sa na nás alebo
- Postupujte podľa inštrukcií Daňového úradu
(v prípade, že zmenu nevykonáte peniaze nám na účet neprídu)

 

Ďakujeme Vám za pochopenie

Pin It


S radosťou Vám oznamujeme, že náš projekt zapojený do 5.edície
grantového programu spoločnosti

 

                                                                  i 5426226

 

vyhral 1. miesto

 

v hlasovaní zákazníkov v našom regióne a získal podporu 1300 eur!

 

Chceli by sme sa Vám milí rodičia, touto cestou poďakovať v mene všetkých detí za vašu podporu v súťaži, v ktorej sme hlavne vašim pričinením vyhrali prvé miesto. Získanými finančnými prostriedkami chceme dobudovať náš drevený altánok na školskom dvore na Experimentálnu bádateľskú učebňu, v ktorej môžu deti využívať svoj detský potenciál pri hľadaní, bádaní, experimentovaní a vykonávať aktivity zamerané na poznávanie, vnímanie prírodných javov. 

 

Tešíme sa na realizáciu a ešte raz Vám ĎAKUJEME ! 14 1

Pin It

        zemegula              Záhady vesmíru odhalené!       8078153a

 

Všetko sme sa dozvedeli v našom  Planetáriu a hvezdárni Maximiliána Hella . Pútavou rozprávkou o zvieratkách, ktoré objavovali záhady vesmíru a rozprávením uja hvezdára sme si doplnili naše vedomosti o  veľa zaujímavých a nepoznaných informácií o vesmíre a našej slnečnej sústave.                                                                                                                                 p12  

Pin It