rozlúčka predškolákov

Pin It

výlet

Pin It

penová šou

Pin It

ROZHODNUTIA
Oznamujeme zákonným zástupcom, že rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy si môžete prevziať osobne

v kancelárii zástupkyne MŠ v dňoch od 15.6.2021
v čase od 10,00 hod.-15,00 hod., prípadne v inom čase po predchádzajúcom dohovore.
Najneskôr však do 30.6.2021.

Pin It

KARNEVAL

Pin It