ZELENINKOVO

Dňa 12.3.2019 sa v dopoludňajších hodinách v Motýlikovej triede predškolákov uskutočnila ukážková hodina projektu ZELENINKOVO.

Teta Jarka spoločne s deťmi predviedla ako sa s danou zeleninou napr. MRKVIČKOU dá pracovať počas celého dňa. Ráno si deti vyrábali rôznymi výtvarnými technikami mrkvy, potom si spievali piesne, rozprávali básne a nakoniec si spoločne mrkvu očistili, nakrájali a zjedli.

Mňam, ako veľmi nám chutila.......

                                                                                mrkva

Pin It

M O R E N A 

Morena, Morena, kde si prebývala....

Takouto smutnou piesňou sa deti 21.3. 2019 v dopoludňajších hodinách na dvore materskej školy lúčili s Morenou, vládkyňou zimy. 

Deti a pani učiteľky sa obliekli do ľudových krojov a rôznymi povedačkami , riekankami a piesňami odháňali zlú a škaredú zimu. Po vynesení  Moreny spoločne vytvorili cestičku pre Jarnú  vílu - Vesnu ktorá prináša nový život, teplo a radosť. 

                                                              Morena

Pin It

Škôlkari v knižnici

14. marca 2019 boli deti z Lienkovej triedy na návšteve v Mestskej knižnici Michala Chrásteka v Žiari nad Hronom. Priamo na mieste si mohli vyskúšať, ako sa majú správať v knižnici a ako zaobchádzať s knihami. Pani knihovníčka oblečená v kúzelníckom kostýme, deťom pútavou a hravou formou priblížila ako vzniká kniha. Svojou aktivitou deti pomohli odvážnemu princovi z rozprávky prekonať prekážky na ceste za princeznou. Cestovali rozprávkovým vláčikom po celej knižnici a v cieľovej stanici mali už pripravené pekné obrázkové knižky, ktoré si mohli v pokoji pozrieť a prelistovať. Pri odchode do škôlky dostal každý škôlkar za odmenu peknú záložku do knihy.

                                                                   deti s knihou

Pin It

F A Š I A G Y

Fašiangy Túrice, veľká noc príde.....“ táto fašiangová pieseň znela v utorok dopoludnia  (26.2. 2019) na dvore našej materskej školy.

Fašiangový sprievod gazda, gazdiná, cigáň, cigánka a harmonikár prišli medzi deti, aby im zábavnou formou priblížili jedno z najveselších období roka.  Spoločne si zaspievali, zatancovali, zahrali  a zasúťažili si na  ľudovú nôtu. 

Deti fašiangovníkom ukázali ako vedia pekne tancovať s valaškami a jazdiť na koníkoch (papierových). Pomáhali fašiangovníkom pri vinšovačkách a povedačkách, a zasúťažili si aj v jedení šišiek. 

Zábava sa deťom veľmi páčila a za šikovnosť ich tety kuchárky odmenili sladkými šiškami ktoré im pripravili k obedu. 

                                                                             krojovany par

 

Pin It

PÓLA radí deťom

14.2. 2019 v dopoludňajších hodinách našich predškolákov navštívila teta policajtka a oboznámila deti s  projektom ,,Póla radí deťom“.

Projekt je určený pre deti predškolského veku. Jeho úlohou je naučiť deti bezpečne sa správať v rizikových situáciách, pripravovať ich k zodpovednosti za svoje zdravie a svoje veci, poskytnúť i tejto vekovej kategórii informácie zamerané na zvyšovanie ich právneho a sociálneho vedomia. Prostredníctvom tohto projektu sú deti primeraným spôsobom informované o rizikách, s ktorými sa môžu v bežnom živote stretnúť. Ide približne o hodinové stretnutie detí a policajta, na ktorom sú informácie (o dopravných predpisoch, závislostiach, šikane, práci polície) podané hravou formou prostredníctvom pracovného listu.

                                                                 Póla radí deťom

 

Pin It