F A Š I A G Y

Fašiangy Túrice, veľká noc príde.....“ táto fašiangová pieseň znela v utorok dopoludnia  (26.2. 2019) na dvore našej materskej školy.

Fašiangový sprievod gazda, gazdiná, cigáň, cigánka a harmonikár prišli medzi deti, aby im zábavnou formou priblížili jedno z najveselších období roka.  Spoločne si zaspievali, zatancovali, zahrali  a zasúťažili si na  ľudovú nôtu. 

Deti fašiangovníkom ukázali ako vedia pekne tancovať s valaškami a jazdiť na koníkoch (papierových). Pomáhali fašiangovníkom pri vinšovačkách a povedačkách, a zasúťažili si aj v jedení šišiek. 

Zábava sa deťom veľmi páčila a za šikovnosť ich tety kuchárky odmenili sladkými šiškami ktoré im pripravili k obedu. 

                                                                             krojovany par

 

Pin It

PÓLA radí deťom

14.2. 2019 v dopoludňajších hodinách našich predškolákov navštívila teta policajtka a oboznámila deti s  projektom ,,Póla radí deťom“.

Projekt je určený pre deti predškolského veku. Jeho úlohou je naučiť deti bezpečne sa správať v rizikových situáciách, pripravovať ich k zodpovednosti za svoje zdravie a svoje veci, poskytnúť i tejto vekovej kategórii informácie zamerané na zvyšovanie ich právneho a sociálneho vedomia. Prostredníctvom tohto projektu sú deti primeraným spôsobom informované o rizikách, s ktorými sa môžu v bežnom živote stretnúť. Ide približne o hodinové stretnutie detí a policajta, na ktorom sú informácie (o dopravných predpisoch, závislostiach, šikane, práci polície) podané hravou formou prostredníctvom pracovného listu.

                                                                 Póla radí deťom

 

Pin It

SME PRAXOVÁ MATERSKÁ ŠKOLA

Aj tento školský rok 2018/2019 v našej materskej škole praxujú študentky Súkromnej strednej odbornej školy pedagogickej EBG Brezno, elokované pracovisko Žiar nad Hronom, ktoré sú žiačkami 3. ročníka v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.
19 študentiek so svojou vedúcou učiteľkou praxe Mgr. Magdalénou Kremnickou navštevujú každú stredu štyri naše triedy v čase od 7, 00 hod. do 11,00 hod. Študentky pod odborným vedením našich kvalifikovaných pani učiteliek vykonávajú priamu činnosť s deťmi. Prístup k deťom, ich kreativita, flexibilnosť, motivácia k činnosti , vystupovanie a celkový prejav je hodnotený našou pani učiteľkou v rozborovej hodine.
Súčasťou prípravy absolventov tohto odboru je aj praktická príprava Súvislá prax v dĺžke trvania 3 týždne od 20.5.2019 do 7.6.2019 v materskej škole. Okrem samostatnej praxe študentky získajú informácie o materskej škole, oboznámia sa s pedagogickou dokumentáciou materskej školy a detí.
Veríme, že spoločne vynaloženým úsilím sa nám podarí vychovať novú generáciu, ktorá bude pokračovateľom nášho povolania, ale hlavne poslania materskej školy: „Pripraviť deti na úspešný vstup do základnej školy a život v spoločnosti.“

Pin It

Vesmír očami detí

V utorok 5.2. 2019 v rámci výchovno vzdelávacej témy týždňa „ Vesmír očami detí“ navštívili deti z Včielkovej, Lienkovej a Motýlikovej triedy planetárium Maximiliána Hella v našom meste.

V hviezdnej sále, kde bola úplna tma sa deti pomocou príbehu Martin a hviezdy preniesli do vesmíru, kde spoznávali okrem slnka, mesiaca a hviezd rôzne vesmírne telesá ako mliečnu dráhu, meteority, súhvezdia, čiernu dieru a kométy.

V Ufo sále ich teta sprievodkyňa zas oboznámila s planétami a ich mesiacmi, ukázala im ako sa naša planéta Zem otáča okolo slnka a prečo sa strieda deň a noc a ročné obdobia.

Deti z planetária odchádzali spokojné s množstvom nových poznatkov. kozmonaut

Pin It

UJO MRKVIČKA

Aj tento školský rok nás cirkevná škola pozvala na stretnutie s ujom Mrkvičkom ktorý predškolákom z D a C triedy fantasticky čítal príbeh o chlapcovi v divočine. Deti ho s úžasom počúvali a príbeh prežívali ako keby boli v rozprávke. Ujo Mrkvička na záver spolu s deťmi čaroval z knižky a farebnými guličkami. 

Čítanie sa deťom veľmi páčilo za čo ho odmenili silným potleskom.

                                                                                smajlík s knihou

Pin It