Lampiónový sprievod

Pin It

Besiedka pre starých rodičov.

 

Dňa 24.10.2019 o 15,00 hod. sa v  slniečkovej triede uskutočnila besiedka pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Naše slniečka si pre starých rodičov pripravili krásny program plný básní, piesní a tančekov, ktorými potešili srdcia starých rodičov. Ich očiam zase urobili radosť darčeky, vyrobené vlastnými rukami ich vnúčat. Za krásny program nám stará mama prečítala rozprávku „O pampúšikovi“. Všetci sa pohostili koláčikmi a teplým čajíkom. Zlatým klincom programu bola ľudová veselica, na ktorej sa vykrúcali starí rodičia s vnúčatami. Všetci dobre naladení a vytancovaní sme sa rozišli domov.

                                                                     starí rodičia

Pin It

V mesiaci október si deti z Včielkovej triedy spomenuli na sviatok starých rodičov spoločným posedením

s babičkou. Deti ju privítali pekným vystúpením s tančekom, pesničkou a básničkou.


"Naša drahá babička,
príjmi božtek na líčka.
Aby si sa dobre mala,
bola zdravá, vždy sa smiala..."


Babička sa s deťmi porozprávala, zasmiala, prečítala im rozprávku a spoločne si upiekli výborné jablkové MAFINY s čokoládou.Všetci pritom pomáhali, miešali,koštovali a mali veľkú radosť z návštevy babičky v našej triede. No najviac im chutili vlastnoručne vyrobené a upečené mafinky.

včielky

 

Pin It

NÁVŠTEVA LESNÝCH PEDAGÓGOV V MATERSKEJ ŠKOLE 

V rámci spolupráce programu Zelená škola nás v pondelok 28.10.2019 v dopoludňajších hodinách navštívili lesní pedagógovia Lesov SR, š. p. OZ Žarnovica.
Spolu s Ing. Katkou Dávidíkovou a jej tromi kolegami ukázali deťom pomocou mnohých aktivít a zaujímavých pomôcok ako praktická a holistická enviromentálna výchova umožňuje nachádzanie súvislostí a podporuje priestor na rozvoj tvorivého a kritického myslenia detí už v predškolskom veku.
S pozdravom „Lesu zdar!“ sme sa rozlúčili a už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutie.

 

foto v galérii

                                                                                          poľovník

 

 

Pin It

Európsky deň športu

Aj tento rok Národné športové centrum (NŠC) bolo menované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR národným koordinátorom 5. ročníka Európskeho týždňa športu. Úlohou NŠC je koordinácia športových podujatí na Slovensku s cieľom zapojiť ich v septembri do iniciatívy Európskej komisie a motivovať slovenskú verejnosť k aktívnej účasti na športových podujatiach, alebo pohybových aktivitách ako aj k pravidelnému športovaniu a zdravému životnému štýlu.

Aj tento rok sa naše deti zapojili do projektu Európskeho dňa športu a pod vedením pani učiteliek si na dvore materskej školy poriadne zacvičili a zatancovali.

Pohyb je jedným z prostriedkov ktorý zabezpečuje svojím špecifickým zameraním pôsobenia na dieťa a zdokonaľuje ho po stránke fyziologickej, motorickej, koordinačnej, kognitívnej, emocionálnej, psychologickej a sociálnej, čím prispieva k upevňovaniu zdravia, k zvyšovaniu telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti.

Pin It