k17mysky  

A - trieda

Myšky

Vek detí: 2 ročné
Počet detí: 12
Triedna učiteľka: Adriana Kolorédyová, Soňa Balážová

   
k17slniecko 

B - trieda

Slniečka

Vek detí: 3-4 ročné
Počet detí: 21
Triedna učiteľka: Soňa Bérešová, Mgr Veronika Červenková

 
   
 k17lienka  

C - trieda

Lienky

Vek detí: 5-6 ročné
Počet detí: 23
Triedna učiteľka: Emília Marušková, Eleonóra Valušková

   
k17motyliky

D - trieda

Motýliky

Vek detí: 5-6 ročné
Počet detí: 23
Triedna učiteľka: Bc. Miroslava Macková, Andrea Bradová, špeciálny pedagóg Mgr. Michaela Majerová

   
k17vcielka

E - trieda

Včielky

Vek detí: 4-5 ročné
Počet detí: 18
Triedna učiteľka: Adela Škriniarová, štatutárna zástupkyňa Mgr. Dana Koštová

   

 

Pin It