SEPTEMBER

Veseý domček - zoznamovanie s priestormi MŠ a novými kamarátmi, nadväzovanie priateľstiev

Bezpečne na ceste - beseda s policajtkou v rámci plnenia projektu Póla radí deťom, návšteva dopravného ihriska

 

OKTÓBER

Farebná jeseň - jesenná turistická vychádzka do prírody, zber plodov a prírodnín, pozorovanie stromov a oblohy, opisovanie zmien počasia

Môj starký, moja starká - výroba darčekov pre starých rodičov, besiedka, tvorivé dielne – vyrezávanie tekvíc, výstava, vystúpenie pre dôchodcov a jubilantov

 

NOVEMBER

Deň Materských škôl - celoškolské podujatie pre deti a rodičov

Šarkan letí, za ním deti - „Šarkaniáda“ - výroba šarkanov, púšťanie šarkanov, celoškolská výstava šarkanov

Vláčik separáčik - zbieranie papiera na školskom dvore a v okolí MŠ, triedenie odpadu

 

DECEMBER

Vitaj, milý Mikuláš - návšteva Mikuláša v MŠ, vystúpenie detí, darčeky

Od Lucie do Vianoc – oboznamovanie s ľudovými tradíciami

Chystáme sa na Vianoce - tvorivé dielne s rodičmi, zdobenie medovníkov

Vianočné posedenie s rodičmi - vianočná besiedka, darčeky pre rodičov

 

JANUÁR

Snehuliaci - tvorenie zo snehu, hry so snehom a na snehu, súťaže medzi triedami

Zimná miniolympiáda - súťaže so snehom a na snehu s rodičmi, otužovanie organizmu

Prosba vtáčkov - výroba kŕmidiel pre vtáky, nosenie potravy pre vtáky

 

FEBRUÁR

Fašiangy Turíce - karneval, ľudové tradície

Obloha plná hviezd - návšteva planetária, tvorenie výtvarných prác do súťaže Vesmír očami detí)

Malí výskumníci - pokusy so snehom, ľadom a vodou – topenie, tuhnutie, maľovanie do snehu

 

MAREC

Čarovný mesiac s knihou - návšteva mestskej knižnice, čítanie obľúbených kníh doma aj v MŠ, tvorba triedneho leporela, maľované čítanie, čítanie rozprávok od starej mamy

 

APRÍL

Vítanie jari - turistická vychádzka na lúku, zber kvetov, tvorenie herbáru

Veľká noc- najkrajšie veľkonočné vajíčko  - maľovanie kraslíc, ľudové tradície výstava vlastnoručne vyrobených kraslíc v spolupráci s rodičmi

Deň zeme - návšteva lesníkov v škôlke - lesný pedagóg v MŠ, ekologické aktivity na školskom dvore, ekohry

DOD v MŠ

Zápis predškolákov do ZŠ - príprava na zápis do ZŠ

 

MÁJ

Stavanie mája - oboznamovanie sa s ľudovými tradíciami, zdobenie brezy na ŠD

Mliečna párty - oboznámenie sa s mliečnymi výrobkami, ochutnávka mliečnych výrobkov

Deň matiek, deň rodiny - besiedky v triedach, darčeky

 

JÚN

Týždeň detských radostí - športovo - tanečný deň, rozprávkovo, indiánsky deň, bublinkový deň

Letná miniolympiáda - pohybové a športové súťaže na školskom dvore s rodičmi

Dovidenia, škôlka - zhodnotenie úspechov počas roka, rozlúčka predškolákov, sľub priateľstva, výlet predškolákov

Pin It