SEPTEMBER

Veselý domček - zoznamovanie sa s novými kamarátmi a priestormi MŠ, tvorenie pravidiel triedy, mesiac otvorených dverí pre rodičov.

Moja obľúbená hračka - predstavenie obľúbenej hračky z domu, výstava hračiek v priestoroch MŠ.

Bezpečne na ceste -  beseda s policajtkou v spolupráci s ORPZ v ZH v rámci plnenia projektu "Póla radí deťom"

 

OKTÓBER

Jeseň pani bohatá - košík ovocia - vyrezávanie tekvíc, výrobky zo zeleniny a ovocia, výstavka a ochutnávka plodov jesene.

Môj starký a moja starká  - tvorivé dielničky, besiedky, program pre starkých, výroba darčekov.

Farebná jeseň -  turistická vychádzka C,D trieda.

 

NOVEMBER

Deň materských škôl

Šarkaniáda - výroba šarkanov, púšťanie šarkanov na školskom dvore, celoškolská výstava šarkanov. 

 

DECEMBER

Vitaj, milý Mikuláš - návšteva Mikuláša v MŠ, vystúpenie detí, darčeky od Mikuláša.

Od Lucie do Vianoc - oboznamovanie sa s ľudovými tradíciami.

Vianočné posedenie s rodičmi - vianočné besiedky v triedach, tvorivé dielne, pečenie medovníkov, darčeky pre rodičov.

 

JANUÁR

Snehuliaci  - tvorenie zo snehu, hry so snehom a na snehu, súťaže medzi triedami.

Zimná miniolympiáda - súťaže so snehom s rodičmi.

Prosba vtáčkov - výroba kŕmidiel pre vtáky, nosenie potravy pre vráky.

 

FEBRUÁR

Fašiangy Turíce - karneval, predstavenie ľudových tradícií.

Obloha plná hviezd - návšteva planetária, tvorenie výtvarných prác do súťaže Vesmír očami detí.

Maľovanie do snehu - oboznamovanie sa s netradičnými výtvarnými technikami.

 

MAREC

Čarovný mesiac s knihou - návšteva mestskej knižnice, čítanie obľúbenej kníh doma a v MŠ, výroba vlastného - triedneho leporela, maľované čítanie.

Návšteva predškolákov u prvákov v ZŠ - oboznámenie s priestormi a aktivitami v ZŠ, spoločné aktivity a hry v triede alebo telocvični.

 

APRÍL

Vítanie jari - turistická vychádzka, zber kvetov, tvorenie herbáru, ekohry.

Deň Zeme - návšteva lesníkov v škôlke - lesný pedagóg v MŠ, ekologické aktivity na školskom dvore.

Veľká noc - maľovanie kraslíc, ľudové tradície, súťaž o najkrajšiu vlastnosručne vyrobenú kraslicu.

DOD v MŠ.

Zápis prvákov do ZŠ.

 

MÁJ

Sadíme my máje.. - stavanie mája na dvore MŠ, zachovávanie ľudových tradícií.

Deň matiek, deň rodiny - besiedky v triedach pre rodičov, tvorivé dielničky, posedenie s rodičmi a súrodencami.

 

JÚN

Týždeň detských radostí

Letná miniolympiáda - pohybové a športové säťaže na školskom dvore s rodičmi.

Olympiáda hviezdičiek - v spolupráci s CVČ.

Rozlúčka predškolákov a sľub priateľstva.

Výlet predškolákov s rodičmi

 

Pin It