Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia zriaďovateľa Mesta Žiar nad Hronom, bude pondelok 2.11.2020 prevádzka MŠ a jej elokovaných pracovísk PRERUŠENÁ z dôvodu personálneho zabezpečenia organizácie  MŠ  po celoplošnom testovaní.

 

V pondelok – 02.11.2020 – po vyhodnotení situácie,   budeme informovať o následnej prevádzke na jednotlivých MŠ/EP v nasledujúcom období na webovej stránke -  ziarskeskolky.sk.

 

V prípade nutného prerušenia alebo obmedzenia prevádzky v konkrétnej materskej škole - EP, budeme individuálne kontaktovať telefonicky alebo sms len tých zákonných zástupcov, ktorých sa prerušenie prevádzky týka.

Deti zákonných zástupcov, ktorých nebudeme kontaktovať nastupujú: 03.11.2020 po prerušení prevádzky do MŠ – EP bez zmeny.

 

Ďakujeme za porozumenie, prajeme nám všetkým veľa zdravia a veríme, že od utorka 3.11. 2020 budeme pokračovať v bežnom režime bez obmedzení.

 

Ďakujeme za porozumenie a ústretovosť. 

Kolektív MŠ

Pin It

Vážení rodičia,

vzhľadom k pandemickej situácii Covid 19, kedy sa neodporúča vytvárať zberné triedy v MŠ (premiešanie detí z iných tried) a z personálnych dôvodov MŠ, bude od 6.10.2020 (utorok) prevádzka MŠ a všetkých elokovaných pracovísk v čase od 6,30 hod. do 16,00 hod.

S prípadnými organizačnými zmenami v MŠ Vás budeme aktuálne informovať.

Pin It

vítame Vás v našej - vašej škôlke "Veselý domček"

v školskom roku 2020/2021,  tešíme sa na Vás 2.9.2020.

školka

Svoju triedu, kamarátov a pani učiteľky nájdete na zozname na okne A triedy.

Do škôlky potrebujete:

- pyžamo

- pevné prezúvky

- náhradné oblečenie ( spodné prádlo, ponožky, pančušky, tepláky, tričko)

- veci na prezlečenie do triedy a odporúčame staršie veci na školský dvor

- hygienické potreby (hrebeň, tekuté mydlo, toaletný papier, hygienické vreckovky, prípadne vlhčené obrúsky) ! Všetky veci detí treba označiť menom dieťaťa !

- pri nástupe vypísať Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového školského roka 2020/2021, Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

- odovzdať vyplnenú prihlášku na stravovanie a mať zaplatenú zálohu na stravu

- zadaný príkaz na úhradu čiastočných výdavkov za MŠ ( 10,- , 20,- alebo 50,- eur mesačne podľa VZN č. 8/2012)     

- odovzdať návratku s číslom účtu.

 

Všetky pokyny k organizácii materskej školy počas trvania epidémie a potrebné tlačivá nájdete v sekcii "úvod".

 

Tešíme sa na nové zážitky v tomto školskom roku :)

 

Vaše pani učiteľky.

Pin It

 

 

Počas mimoriadneho prerušenia prevádzky MŠ v mesiaci MÁJ, zákonný zástupca príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s pobytom dieťaťa v MŠ NEUHRÁDZA .
V mesiacoch JÚN a JÚL - po obnovení školského vyučovania, zákonný zástupca dieťaťa, ktoré nastúpilo do MŠ príspevok UHRÁDZA v zmysle VZN č.5/2013. 

Pin It

Od 15.6. 2020 do 3.7.2020 bude prevádzka MŠ a všetkých EP v štandardnom režime -pre všetky deti - podľa záujmu rodičov.
Prevádzka MŠ do konca školského roka bude v čase od 6,30 do 16,00 hod.

Od 06.07. 2020 do 31.07. 2020 a od 23.8.2020 do 31.08. 2020 bude prevádzka MŠ/EP omedzená - t.j. len pre deti rodičov podľa určených kritérii
(rodičia, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku),

Od 03.08 do 21.08 bude prevádzka MŠ/EP prerušená.

Upozorňujeme rodičov, že v priestoroch MŠ je potrebné mať na tvári rúško, náhradné rúško dať dieťaťu do skrinky. Pred vstupom do budovy vydenzifikovať ruky sebe aj dieťaťu. Pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ a po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni predložiť písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá neriadené karanténne opatrenie. Do MŠ neprinášať hračky alebo iný materiál z domáceho prostredia! Do MŠ prichádzajú len ZDRAVÉ DETI - bez príznakov infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID- 19 ako aj inej infekčnej choroby.

Pin It