VÁŽENÍ RODIČIA

 

Od 1.1.2021  v zmysle VZN č.8/2020 nastala zmena vo výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ a vo výške režijných nákladov na stravovanie dieťaťa nasledovne:

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ mesačne:

Zákonný zástupca uhrádza mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žiar nad Hronom:

   -   paušálne mesačne sumou 20 €.


Príspevok  na stravovanie dieťaťa mesačne:

a) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín:

  • Desiata, obed, olovrant 1,37 €
  • Desiata, obed 1,14 €
  • Desiata 0,34 €

b) príspevok na úhradu režijných nákladov – paušálne 2,00 € mesačne, ak dieťa počas kalendárneho mesiaca odoberie minimálne jedno hlavné jedlo.

Príloha:  tlačivo na čiastočnú úhradu nákladov za MŠ

Pin It

Vážení rodičia

Z dôvodu mimoriadnej epidemiologickej situácii a na základe odporúčania  MŠVVaŠ SR  https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/ ) bude od 11.1.2021 prevádzka MŠ a jej EP zabezpečená len pre rodičov pracujúcich pre kritickú infraštruktúru a rodičov, ktorým vyplýva z povahy práce, že ju nemôžu vykonávať z domu a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce (na základe potvrdenia svojho zamestnávateľa v zmysle uznesenia vlády č. 453/2020). 

Z dôvodu zabezpečenia organizácie práce v MŠ a jej elokovaných pracoviskách, vyššie uvedení zákonní zástupcovia, nahlásia potrebu nástupu svojho dieťaťa do MŠ zástupkyniam na jednotlivých MŠ e mailom alebo SMS správou v termíne najneskôr do 7. 1. 2021 (štvrtok) do 16,00 hod.:

MŠ Janského č.8 – Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  TČ. 0908283559

Prosím píšte len tí, ktorí určite od 11.1. 2021 do MŠ NASTÚPIA a v správe uveďte meno dieťaťa.

Upozorňujeme  na to, že deti budú sústredené do jednej – zmiešanej triedy, preto je dôležité dodržiavanie protiepidemických opatrení (taktiež sa deťom odporúča nosenie rúška počas pobytu v MŠ).

V záujme ochrany zdravia detí a zamestnancov MŠ odporúčame rodičom a zamestnancom MŠ  pred nástupom do MŠ  absolvovať  testovanie (PCR alebo ANTG testom).

Ďakujeme za pochopenie

Veľa zdravia nám všetkým!!

Pin It

Vážení rodičia,

vzhľadom k pandemickej situácii Covid 19, kedy sa neodporúča vytvárať zberné triedy v MŠ (premiešanie detí z iných tried) a z personálnych dôvodov MŠ, bude od 6.10.2020 (utorok) prevádzka MŠ a všetkých elokovaných pracovísk v čase od 6,30 hod. do 16,00 hod.

S prípadnými organizačnými zmenami v MŠ Vás budeme aktuálne informovať.

Pin It

vítame Vás v našej - vašej škôlke "Veselý domček"

v školskom roku 2020/2021,  tešíme sa na Vás 2.9.2020.

školka

Svoju triedu, kamarátov a pani učiteľky nájdete na zozname na okne A triedy.

Do škôlky potrebujete:

- pyžamo

- pevné prezúvky

- náhradné oblečenie ( spodné prádlo, ponožky, pančušky, tepláky, tričko)

- veci na prezlečenie do triedy a odporúčame staršie veci na školský dvor

- hygienické potreby (hrebeň, tekuté mydlo, toaletný papier, hygienické vreckovky, prípadne vlhčené obrúsky) ! Všetky veci detí treba označiť menom dieťaťa !

- pri nástupe vypísať Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového školského roka 2020/2021, Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

- odovzdať vyplnenú prihlášku na stravovanie a mať zaplatenú zálohu na stravu

- zadaný príkaz na úhradu čiastočných výdavkov za MŠ ( 10,- , 20,- alebo 50,- eur mesačne podľa VZN č. 8/2012)     

- odovzdať návratku s číslom účtu.

 

Všetky pokyny k organizácii materskej školy počas trvania epidémie a potrebné tlačivá nájdete v sekcii "úvod".

 

Tešíme sa na nové zážitky v tomto školskom roku :)

 

Vaše pani učiteľky.

Pin It

 

 

Počas mimoriadneho prerušenia prevádzky MŠ v mesiaci MÁJ, zákonný zástupca príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s pobytom dieťaťa v MŠ NEUHRÁDZA .
V mesiacoch JÚN a JÚL - po obnovení školského vyučovania, zákonný zástupca dieťaťa, ktoré nastúpilo do MŠ príspevok UHRÁDZA v zmysle VZN č.5/2013. 

Pin It