Oznamujeme rodičom, že od pondelka 17.5.2021 sa mení prevádzka MŠ.

MŠ a všetky jej elokované pracoviská budú v prevádzke od 6.00 do 16.30 hod., zároveň sa obnovuje aj fungovanie zberných tried.

Od 6,00 hod do 7,00 hod sa deti schádzajú v A triede na prízemí ( od 7,00 sú všetky deti vo svojich triedach)

Od 15.30 hod do 16,30 hod sú všetky deti v A triede na prízemí alebo v prípade priaznivého počasia na školskom dvore.

Aktuálne zmeny budú zverejnené na informačných nástenkách.

Naďalej žiadame zákonných zástupcov o rešpektovanie všetkých aktuálnych protiepidemických pravidiel.

 Ďakujeme

Pin It

Oznamujeme rodičom,

že fotenie predškolákov z triedy C a D sa uskutoční 12.5.2021

fotiio

 

a fotenie detí A, B, C triedy sa uskutoční 13.5.2021.

Jarná ponuka

Prosíme nahlásiť záväzný záujem o fotenie u pani učiteliek na triedach. 

Deti je potrebné vhodne obliecť. 

Ďakujeme.

 

 

Pin It

Na známosť sa všetkým dáva, 

že branná prechádzka nás čaká.

Pôjdeme my pospolu

k Lutilskému potoku

v stredu 28.4.2021

 

Prosíme rodičov, aby deťom do batôžka zabalili

fľašku s pitím, malé občerstvenie a obuli vhodnú obuv a oblečenie.

Tešíme sa :) 

depositphotos 13249392 stock illustration beautiful landscape

Pin It

Vážení rodičia, v prílohe nájdete aktuálne pravidlá pre školy od 19.42021 aj čestné vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa.

Pin It

 

Vážení rodičia,

Od 12.4.2021 bude prevádzka MŠ/EP  bez obmedzení - v bežnom režime. Nastúpiť môžu všetky deti do svojich pôvodných tried. 

O organizácii MŠ/EP v prípade obmedzení (napr. z dôvodu chýbajúceho personálu ) Vás budeme informovať v sekciách jednotlivých MŠ.

Podmienkou nástupu dieťaťa do MŠ  je, že jeden zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti sa preukáže negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo potvrdením o výnimke a podpíše čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti..

Osoby sprevádzajúce dieťa  v priestoroch MŠ musia mať nasadený respirátor FFP2 (KN95) a dieťa rúško, pred vstupom dezinfikovať ruky.

Upozorňujeme na povinnosť v prípade pozitívneho testu člena domácnosti alebo kontaktu s pozitívnou osobou nahlásiť zástupkyni MŠ a PONECHAŤ dieťa doma 14 dní

Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie všetkých protiepidemických pravidiel.

S ďalšími informáciami, pokynmi a usmerneniami Vás budeme bezodkladne informovať.

Pin It