mravec   

A - trieda

Mravčekovia 

Vek detí: 2-3 r.
Počet detí: 16
Triedne učiteľky: Lenka Slašťanová, Darina Pinková

   
 vcielka  

B - trieda

Včielky

Vek detí: 3-4 r.
Počet detí: 20
Triedne učiteľky: Mgr. Eva Žiaková, Mgr. Eliška Hodžová, zástupkyňa MŠ

   
 lienka  

C - trieda

Lienky

Vek detí: 4-5 r.
Počet detí: 21
Triedne učiteľky: Mgr. Miroslava Miklová, Vladimír Neudeker

   
motyl

D - trieda

Motýliky

Vek detí: 5-6 r.
Počet detí: 24
Triedne učiteľky: Renáta Miháliková, Silvia Klobušická

   

 

Pin It