mravec   

A - trieda

Mravčekovia 

Vek detí: 2-3 r.
Počet detí: 15
Triedne učiteľky: Mgr. Miroslava Miklová

                             Lenka Slašťanová                              

   
 vcielka  

B - trieda

Včielky

Vek detí: 3-4 r.
Počet detí: 21
Triedne učiteľky: Silvia Klobušická

                               Mgr. Jana Binderová 

   
 lienka  

C - trieda

Lienky

Vek detí: 4-6 r.
Počet detí: 21
Triedne učiteľky: Mgr. Eliška Hodžová,

                             Mgr. Jana Pukačová

   
motyl

D - trieda

Motýliky

Vek detí: 5-6 r.
Počet detí: 24
Triedne učiteľky: Božena Dražová

                            Renáta Miháliková

   

 

Pin It