mravec   

A - trieda

Mravčekovia 

Vek detí: 2-3 r.
Počet detí: 18
Triedne učiteľky: Božena Dražová

                              Mgr. Dominika Bezák Speváková

   
 vcielka  

B - trieda

Včielky

Vek detí: 3-4 r.
Počet detí: 20
Triedne učiteľky: Miriama Vidová

                              Bc. Natália Miklošovičová

   
 lienka  

C - trieda

Lienky

Vek detí: 4-5 r.
Počet detí: 21
Triedne učiteľky: Mgr. Eliška Hodžová

                             Mgr. Nadežda Koštová

   
motyl

D - trieda

Motýliky

Vek detí: 5-6 r.
Počet detí: 24
Triedne učiteľky: Ing. Lenka Hrmová

                           Viktória Lietavová

   

 

Pin It