mravec   

A - trieda

Mravčekovia 

Vek detí: 2-3 r.
Počet detí: 15
Triedne učiteľky: Silvia Klobušická, Mgr. Jana Binderová

   
 vcielka  

B - trieda

Včielky

Vek detí: 3-4 r.
Počet detí: 21
Triedne učiteľky: Lenka Slašťanová, Darina Pinková

   
 lienka  

C - trieda

Lienky

Vek detí: 4-6 r.
Počet detí: 21
Triedne učiteľky: Mgr. Eliška Hodžová, Božena Dražová

   
motyl

D - trieda

Motýliky

Vek detí: 5-6 r.
Počet detí: 24
Triedne učiteľky: Mgr. Miroslava Miklová, Renáta Miháliková

   

 

Pin It