4.11. 1829 bola založená v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na území Slovenska. V dejinách predškolskej pedagogiky sa stal tento dátum významným medzníkom.Z iniciatívy SV OMEP vznikla myšlienka, usporiadať 4. 11. Deň materských škôl. Naši predškoláci si tento slávnostný deň pripomenuli spoločnými hrami, tancami a veselými piesňami.

Pin It

V stredu 23.10. dostali naši predškoláci pozvanie do telocvične na ZŠ M.R.ŠTEFÁNIKA 17. Pre deti boli pripravené rôzne zaujímavé športové aktivity. V telocvični bolo ako v úli. Deti plnili všetky úlohy veľmi zodpovedne a s veľkou radosťou. Ďakujeme pani učiteľky./ foto viď. galéria/

Pin It

Utorkové popoludnie spestrili  deti svojim starým rodičom pozvaním do našej materskej školy. Bolo to pekné, milé stretnutie so svojimi vnúčatkami, ktoré sa im piesňami, básňami, tančekmi poďakovali za ich lásku, pohladenie. Spoločnými silami vytvárali rôzne jesenné obrázky. Po dobre vykonanej práci si všetci pochutili na fánkach, ktoré pripravili naše tety kuchárky. / foto viď. galéria/

Pin It

V utorok dopoludnia pozvalo Mesto Žiar nad Hronom a Centrum voľného času predškolákov na Turnaj v malom fotbale o Putovný pohár. Náš tím chlapcov nesklamal.Hrali z celých svojich síl. Získali sme pekné druhé miesto, načo sme všetci hrdí. Veľké poďakovanie patrí pre Matúša Šarkozyho,ktorý dal najviac gólov. Ďakujeme chlapci! /foto viď. galéria/

Pin It

Dnes  8. 10. sa naše deti z C triedy vybrali na jesennú vychádzku do parku. Cestou pozorovali záhradky v časti mesta IBV.  V parku deti sledovali rozmery veľkých stromov, pomenovávali, ktoré poznali. Všímali si farebnosť listnatých stromov, pozorovali padajúce lístie. Navštívili zvieratká v mini ZOO, kde sa aj občerstvili nejakou dobrotou z ruksaku. Na záver sa pohrali v detskom prírodnom kútiku./foto viď. galéria/ 

Pin It