V pondelok 16.5 v popoludájších hodinách k nám zavítali naše mamičky, aby spoločne s detičkami oslávili svoj sviatok DEŇ MATIEK. Deti si pripravili krátke pásmo plné básničiek, pesničiek a tančekov pod názvom: Kytička pre mamičku. Nechýbali slzy dojatia a šťastia. Mamičky boli obdarované kvietkom a srdiečkom, ktoré z lásky pripravili deti svojim mamám./foto viď. galériu/

Pin It

Sadíme my máje

čo nám dajú za ne....

Aj touto piesňou sa nám prihovorili deti zo škôlky. Krásne počasie, ľudové kroje a nádherná ľudová hudba, nás voviedli do doby síce dávnej, no krásne tradične pretrvanej. A preto sme si ho i my takto pripomenuli. Deti čakala aj májová veselica a sladká perníková odmena. /viď. foto galériu/

Pin It

V stredu 27.4. v dopoludňajších hodinách navštívili naše deti ich kamaráti - PONÍKY. deti sa veľmi tešili. Poníky všetkých povozili, detičky si ich mohli pohladiť. Za odmenu si poníky brali domov plný sáčok jabĺčok a mrkvičky. /viď. foto galériu/

Pin It

Ďakujeme starkému Tiborovi Szoboszlaiovi za ukážku pletenia korbáčov. Detičky mu zaspievali ľudové piesne, chlapci zarecitovali básničky a nechýbalo ani vyšibanie dievčat. Bolo nám nádherne./foto viď. galériu/

Pin It

Aj keď neskoršie, ale predsa sa nám  podarilo v škôlke uskutočniť detský karneval. Celý deň bol veselý, plný tanca , hudby a krásnych masiek. /viď. foto galéria/

Pin It