Aj naše detičky sa v pondelok 7.12. v dopoludňajších hodinách dočkali dlho očakávaného Mikuláša. Deti sa veľmi tešili. Mikuláš si priviedol  na pomoc aj krásneho anjelika. Deti ich privítali tancom, spevom a básničkami, ktoré si pre nich pripravili. Nakoniec Mikuláš deťom rozdal mikulášske balíčky z veľkého vreca. / foto vď. galéria/

Pin It

Pri príležitosti mesiaca októbra, ako mesiaca Úcty k starším, sme každoročne potešili našich starých rodičov formou besiedok plných tančekov, básničiek a pesničiek. Keďže tohto roku nie sú možné väčšie podujatia, chceme našich starkých pozdraviť aspoň milým slovom.

 Milí starkí! Všetkým Vám prajeme hlavne pevné zdravie, bystrú myseľ, úsmev na tvári, radosť zo života a ešte veľa krásných dní so svojimi vnúčatkami.          

                                                                                                     Vaše vnúčatka a celý kolektív škôlky

Pin It

V piatok 26.6.2020 sa naši predškoláci rozlúčili so svojou škôlkou. Za veľkého bubnovania a hrania na rôznych hudobných nástrojoch oznámili všetkým, že sú už veľkí a odchádzajú v septembri do naozajstnej školy. Básňami a piesňami sa poďakovali za starostlivosť pani učiteľkám, tetám kuchárkam, školníčkam a aj ujovi údržbárovi. Spoločným tančekom sa rozlúčili s mladšími kamarátami v triedach. Zaspomínali si, ako prvý krát prišli ešte maličkí do škôlky,  s čím sa hrávali,na ktorej postieľke spávali, čo im na obed najviac chutilo. Po rozlúčke zasadli k slávnostnému spoločnému obedu, ktorý im pripravili tety kuchárky. Po obede si pochutili na dobrom nanuku./viď. foto galéria/

 

ŽELÁME IM VEĽA ÚSPECHOV V ŠKOLE!

 

 VŠETKÝM PRAJEME PEKNÉ SLNEČNÉ LETO  PLNÉ ZÁŽITKOU A RADOSTI. 

 

                                                                                                                                                   Kolektív MŠ

Pin It

Touto cestou sa chceme poďakovať rodičom, ktorí dajú pre naše občianske združenie 2 % daní z príjmu. Budeme pokračovať v skrášľovaní nášho predškolského zariadenia, odmenou pre nás všetkých bude radosť detí.

Vyhlásenie si môžete stiahnuť a hodiť do 29. 4. 2020 do našej schránky na budove MŠ. Ďakujeme !!!

Pin It

Oznamujeme rodičom detí predškolského veku, že v dňoch 5.3. a 6.3. 2020 sa uskutoční v dopoludňajších hodinách depistáž školskej zrelosti

Pin It