Naše najmenšie detičky prešli adaptáciou, pomaly sa oboznámili s materskou školou, novými kamarátmi , pani učiteľkami. veľa sa hraju, spievajú, tancujú, ale aj pracujú. Zahrali sa na malých remeselnikov a vytvorili pletené košíky a podkovičky pre koníky. S drevenými valčekmi si veselo zacvičili. Aspoň takto sme si pripomenuli obdobie jarmokov. /foto viď. galériu/

Pin It

Vo štvrtok 24.6. sa naši predškoláci lúčili s materskou školou a so všetkými kamarátmi. V piatok si spoločne zatancovali na terase a tým sa deti spoločne rozlúčili a všetky sa tešia na leto.                                                                           Prajeme  Vám krásne prázdniny a našim predškolákom dobrý nástup do ZŠ. /foto viď. galéria/

Pin It

Deti z našej MŠ si v piatok 30.4.2021 spoločne postavili - MÁJ. Oboznámili sa s ľudovými tradíciami, tancom a piesňami. Ani nepriaznivé počasie naše deti neodradilo a krásne s tužkami vyzdobili vetvičku z brezy. Za odmenu si pomaškrtili na sladkých perníkoch. / foto viď. galériu/

Pin It

Naši predškoláci si 22.04. 2021 pripomenuli DEŃ ZEME vytvorením spoločného plagátu, rôznymi enviromentálnymi pohybovými hrami v školskej záhrade. osvojili si krásnu báseň: Hovorili kvietky. Pozorovali a porovnávali stromy, kríky a kvety v záhradke./ foto viď. galériu/

Pin It

Aj naše detičky sa v pondelok 7.12. v dopoludňajších hodinách dočkali dlho očakávaného Mikuláša. Deti sa veľmi tešili. Mikuláš si priviedol  na pomoc aj krásneho anjelika. Deti ich privítali tancom, spevom a básničkami, ktoré si pre nich pripravili. Nakoniec Mikuláš deťom rozdal mikulášske balíčky z veľkého vreca. / foto vď. galéria/

Pin It