Vo štvrtok 24.6. sa naši predškoláci lúčili s materskou školou a so všetkými kamarátmi. V piatok si spoločne zatancovali na terase a tým sa deti spoločne rozlúčili a všetky sa tešia na leto.                                                                           Prajeme  Vám krásne prázdniny a našim predškolákom dobrý nástup do ZŠ. /foto viď. galéria/

Pin It

Deti z našej MŠ si v piatok 30.4.2021 spoločne postavili - MÁJ. Oboznámili sa s ľudovými tradíciami, tancom a piesňami. Ani nepriaznivé počasie naše deti neodradilo a krásne s tužkami vyzdobili vetvičku z brezy. Za odmenu si pomaškrtili na sladkých perníkoch. / foto viď. galériu/

Pin It

Naši predškoláci si 22.04. 2021 pripomenuli DEŃ ZEME vytvorením spoločného plagátu, rôznymi enviromentálnymi pohybovými hrami v školskej záhrade. osvojili si krásnu báseň: Hovorili kvietky. Pozorovali a porovnávali stromy, kríky a kvety v záhradke./ foto viď. galériu/

Pin It

Aj naše detičky sa v pondelok 7.12. v dopoludňajších hodinách dočkali dlho očakávaného Mikuláša. Deti sa veľmi tešili. Mikuláš si priviedol  na pomoc aj krásneho anjelika. Deti ich privítali tancom, spevom a básničkami, ktoré si pre nich pripravili. Nakoniec Mikuláš deťom rozdal mikulášske balíčky z veľkého vreca. / foto vď. galéria/

Pin It

Pri príležitosti mesiaca októbra, ako mesiaca Úcty k starším, sme každoročne potešili našich starých rodičov formou besiedok plných tančekov, básničiek a pesničiek. Keďže tohto roku nie sú možné väčšie podujatia, chceme našich starkých pozdraviť aspoň milým slovom.

 Milí starkí! Všetkým Vám prajeme hlavne pevné zdravie, bystrú myseľ, úsmev na tvári, radosť zo života a ešte veľa krásných dní so svojimi vnúčatkami.          

                                                                                                     Vaše vnúčatka a celý kolektív škôlky

Pin It