Fasiangové obdobie už síce skončilo, napriek tomu si naše detičky v pondelok užili karneval so všetkým, čo k tomu patrí. Po chorobe a prázdninách prišli deti do školky  celé rozžiarené. Predstavili kamarátom svoje masky, tancovali, hodovali.  Boli šťastné, veselé, usmiate. A my s nimi. Ďakujeme rodičom za krásne masky a občerstvenie. / foto viď. galériu/

Pin It

Veľká vďaka patrí všetkým rodičom, ktorí sa rozhodnú darovať svoje 2 % daní z príjmu nášmu OZ. Budeme pokračovať v nákupe detského nábytku a edukačných pomôcok. Vyhlásenia nájdete u p. učiteliek v triedach.

V mene Vašich detí ďakujeme !!!

Pin It

Oznamujeme rodičom, že dňa 22.01.2019 sa  v triede predškolákov v dopolodňajších hodinách uskutoční logopedická depistáž.

Pin It

Významným medzníkom v dejinách predškolskej výchovy na Slovensku sa stal dátum 4. november 1829. V tento deň vznikla a bola založená           v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na území Slovenska. A preto si tento významný deň pripomíname Deň materských škôl a organizujeme si spolu s deťmi rôzne akcie.

V našom predškolskom zariadení sme si Deň MŠ pripomenuli veselým podujatím Dobrodružstvá so smajlíkmi 9. 11. 2018. Deti sa vyšantili, zahrali sa spolu. Všetci sme cítili radosť a veselosť zo spoločne prežitých chvíľ v materskej škole a prialo nám aj slniečko.....

/foto - viď galéria/

 

 

Pin It

ČERVENÉ JABĹČKO VO VRECKU MÁM.......

Vo štvrtok v popoludňajších hodinách prišli deti do školky navštíviť ich starí rodičia. Deti sa nevedeli dočkať, kedy to už bude. Každé sa tešilo na tú svoju starkú, starkého, babku, dedka. Chceli im poďakovať za ich lásku a starostlivosť. Pesničkami, básničkami, ale aj tančekom potešli svojich starkých. Objavili sa aj slzičky šťastia a radosti. Potom si spoločne zhotovili vlastnoručné výrobky - jabĺčka lepené, vyšívané, tkané. V triedach to bolo ako v úli, každý chcel mať najkrajšie jabĺčko, ale všetci odchádzali spokojní a šťastní! /foto viď. galériu/

Pin It