V piatok 26.6.2020 sa naši predškoláci rozlúčili so svojou škôlkou. Za veľkého bubnovania a hrania na rôznych hudobných nástrojoch oznámili všetkým, že sú už veľkí a odchádzajú v septembri do naozajstnej školy. Básňami a piesňami sa poďakovali za starostlivosť pani učiteľkám, tetám kuchárkam, školníčkam a aj ujovi údržbárovi. Spoločným tančekom sa rozlúčili s mladšími kamarátami v triedach. Zaspomínali si, ako prvý krát prišli ešte maličkí do škôlky,  s čím sa hrávali,na ktorej postieľke spávali, čo im na obed najviac chutilo. Po rozlúčke zasadli k slávnostnému spoločnému obedu, ktorý im pripravili tety kuchárky. Po obede si pochutili na dobrom nanuku./viď. foto galéria/

 

ŽELÁME IM VEĽA ÚSPECHOV V ŠKOLE!

 

 VŠETKÝM PRAJEME PEKNÉ SLNEČNÉ LETO  PLNÉ ZÁŽITKOU A RADOSTI. 

 

                                                                                                                                                   Kolektív MŠ

Pin It

Touto cestou sa chceme poďakovať rodičom, ktorí dajú pre naše občianske združenie 2 % daní z príjmu. Budeme pokračovať v skrášľovaní nášho predškolského zariadenia, odmenou pre nás všetkých bude radosť detí.

Vyhlásenie si môžete stiahnuť a hodiť do 29. 4. 2020 do našej schránky na budove MŠ. Ďakujeme !!!

Pin It

Oznamujeme rodičom detí predškolského veku, že v dňoch 5.3. a 6.3. 2020 sa uskutoční v dopoludňajších hodinách depistáž školskej zrelosti

Pin It

20.2.2020 sa v dopoludňajších hodinách v našej škôlke ozýval spev a hudba. Deti  sa tešili na dlho pripravovaný karneval. Premenili sa v maskách na rôzne zvieratká, princezné, pirátov, opravárov, chrobáčiky, myšky, anjelov a do konca aj čertov. Tancovali, spievali a hodovali tak ako sa patrí na fašiangový karneval. Bolo nám všetkým veselo, deti boli šťastné, veselé a spokojné. Rodičom ďakujeme za masky a občerstvenie. / viď. foto galériu/

Pin It

4.11. 1829 bola založená v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na území Slovenska. V dejinách predškolskej pedagogiky sa stal tento dátum významným medzníkom.Z iniciatívy SV OMEP vznikla myšlienka, usporiadať 4. 11. Deň materských škôl. Naši predškoláci si tento slávnostný deň pripomenuli spoločnými hrami, tancami a veselými piesňami.

Pin It