Touto cestou sa chceme poďakovať rodičom, ktorí dajú pre naše občianske združenie 2 % daní z príjmu. Budeme pokračovať v skrášľovaní nášho predškolského zariadenia, odmenou pre nás všetkých bude radosť detí.

Vyhlásenie si môžete stiahnuť a hodiť do 29. 4. 2020 do našej schránky na budove MŠ. Ďakujeme !!!

Pin It

Oznamujeme rodičom detí predškolského veku, že v dňoch 5.3. a 6.3. 2020 sa uskutoční v dopoludňajších hodinách depistáž školskej zrelosti

Pin It

20.2.2020 sa v dopoludňajších hodinách v našej škôlke ozýval spev a hudba. Deti  sa tešili na dlho pripravovaný karneval. Premenili sa v maskách na rôzne zvieratká, princezné, pirátov, opravárov, chrobáčiky, myšky, anjelov a do konca aj čertov. Tancovali, spievali a hodovali tak ako sa patrí na fašiangový karneval. Bolo nám všetkým veselo, deti boli šťastné, veselé a spokojné. Rodičom ďakujeme za masky a občerstvenie. / viď. foto galériu/

Pin It

4.11. 1829 bola založená v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na území Slovenska. V dejinách predškolskej pedagogiky sa stal tento dátum významným medzníkom.Z iniciatívy SV OMEP vznikla myšlienka, usporiadať 4. 11. Deň materských škôl. Naši predškoláci si tento slávnostný deň pripomenuli spoločnými hrami, tancami a veselými piesňami.

Pin It

V stredu 23.10. dostali naši predškoláci pozvanie do telocvične na ZŠ M.R.ŠTEFÁNIKA 17. Pre deti boli pripravené rôzne zaujímavé športové aktivity. V telocvični bolo ako v úli. Deti plnili všetky úlohy veľmi zodpovedne a s veľkou radosťou. Ďakujeme pani učiteľky./ foto viď. galéria/

Pin It