Tak ako tmavú noc rozjasní hviezdička, rozjasní u  nás deň úsmevom mamička.......

Pozývame všetky mamičky na malé stretnutie s Vašimi deťúrencami :

Streda 15. 5. 2019    15.00 hod. A trieda

                                  15.30 hod. C trieda

Štvrtok 16. 5. 2019   15. 30 hod. B trieda

Tešíme sa všetci na Vás, spolu si pripomenieme Deň matiek !

Pin It

Dnes sme mali v malej triede milú návštevu - starkú a starkého Szoboszlaiovcov. Peťkov starký Tibor nám predviedol umenie pletenia korbáčov. Spolu s ním prišla i starká  katka. Peťko i deti mali veľkú radosť. Porozprával nám o svojej mladosti, ako to u nich bývalo v minulosti na Veľkú noc. Popri práci nám znela ľudová hudba. Deti im zaspievali i zahrali na rytmické nástroje. Za odmenu dostali čokoládové lienky a od starkej  Katky lízatká. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie...možno nám starký vystrúha i píšťalku. /viď. foto galériu/

Pin It

V piatok v dopoludňajších hodinách prekvapili deti naši najmenší.spolu s pani učiteľkou si pripravili krásne ľudové pásmo o jari. Hudba, spev, tanec a krásne ľudové kroje navodili veselú jarnú atmosféru. Ďakujeme našim detičkám za krásny program. /foto viď. galériu/

Pin It

Vo štvrtok pani učiteľky zahrali  pre deti divadielko z knihy: Výhovorka býva horká. Deťom sa rozprávka páčila, boli šťastné a spokojné. /foto viď. galériu/

Pin It

Fasiangové obdobie už síce skončilo, napriek tomu si naše detičky v pondelok užili karneval so všetkým, čo k tomu patrí. Po chorobe a prázdninách prišli deti do školky  celé rozžiarené. Predstavili kamarátom svoje masky, tancovali, hodovali.  Boli šťastné, veselé, usmiate. A my s nimi. Ďakujeme rodičom za krásne masky a občerstvenie. / foto viď. galériu/

Pin It