Týždeň venovaný našim detom k ich sviatku máme úspešne za sebov. Aj keď nám počasie trochu pokazilo naplánované akcie, hravo sme ich nahradili inými zábavnými aktivitami. Ďakujeme všetkým, kto nám pomohol spestriť náš program: Monike Salayovej, súboru Hronček, pani Paššákovej, hre na husliach, pánovi Minárovi za diskotéku a aj Filipkovému starkému za ukážku poštových holubov./ foto viď, galériu/

Pin It