Obrázok

A - trieda

Vek detí: 3 - 4 r.
Počet detí: 18
Triedna učiteľka: tr. uč.Jana Rákošová, uč.Anna Minárová

 
   
  Obrázok  

B - trieda

Vek detí: 4-5 r.
Počet detí: 22
Triedna učiteľka: tr. uč. Adriana Šusterová, uč.Soňa Kaslová

   
 Obrázok

C - trieda

Vek detí: 5-6 r.
Počet detí: 23
Triedna učiteľka: tr. uč. Veronika Kollátiová, uč. Alena Lukačková

   

Pin It