Obrázok

A - trieda

Vek detí: 2-3 r.
Počet detí: 16
Triedna učiteľka: tr. uč.Alena Lukačková, uč.Veronika Kollátiová

 
   
  Obrázok  

B - trieda

Vek detí: 3-4 r.
Počet detí: 21
Triedna učiteľka: tr. uč. Adriana Šusterová, uč.Soňa Kaslová

   
 Obrázok

C - trieda

Vek detí: 5-6 r.
Počet detí: 22
Triedna učiteľka: tr. uč. Anna Minárová, Jana Rákošová

   

Pin It