september    medvede

- VITAJ  V  NAŠEJ  MATERSKEJ  ŠKOLE  / imatrikulácia nových detí /

- PUTOVNÉ  VRECÚŠKO  / rozvíjať predčitateľskú a čitateľskú gramotnosť /

október                   ovovie

- VITAMÍNOVÝ   DEŇ  / tvorivé dielne, ochutnávka z ovocia a zeleniny /

- BABIČKIN KOLOVRÁTOK  / stretnutie na tému "úcta k staršín /

- NÁVŠTEVA MESTSKÉHO MÚZEA / oboznámenie sa s históriou a tradíciami v mnašom meste/


- ÚCTA  K  STARŠÍM  / posedenie a kultúrny program /

november      šarkan

- LETÍ, LETÍ, VŠETKO  LETÍ  / šarkaniáda /

- HALLOWENSKE  ŠANTENIE  / tvorivé  delne - tekvicové  strašidielka /

december                    mikuláš

- VITAJ  MILÝ  MIKULÁŠ  / besiedka s Mikulášom - balíčky /

- LIST  JEŽIŠKOVI  / posilnenie citovej výchovy a tradícií /

- VIANOCE  V  MŠ  / vianočná besiedka /

január                                snehuliak

- ZIMNÉ  RADOVÁNKY  / lopárovanie, stavanie snehuliaka /

február                fašiangy

- FAŠIANGOVÉ  ZVYKY  / karneval, ľudové tradície /

- VESMÍRNE  DOBRODRUŹSTVÁ  / návšteva planetária /

marec                                 kniha

- ROZPRÁVKOVÝ KOLOVRÁTOK  / využitie dramatických a rozprávkových prvkov na           školskom dvore /

- ČAROVNÁ  KNIHA  / rozvíjať predčitateľskú gramotnosť /

 apríl                                        zemeguľa

- AJ STROM VIE PÍSAŤ AJ STUDNIČKA VIE ROZPRÁVAŤ - TURISTICKÁ VYCHÁDZKA  / " Deň Zeme " rozvíjať a posilňovať správny postoj detí k životnému prostrediu /

- KTO  NÁS  CHRÁNI, KTO  NÁM  POMÁHA   / vzťahy s rôznymi inštitúciami v rámci výchovno - vzdelávacích činností /

máj                                                mama

- DEŇ  MATIEK  / vystúpenie detí v MsKC /

- PREDPLAVECKÁ PRÍPRAVA / podporiť pohybovú aktivitu a zdravý životný štýl detí/

jún                                                       klaun

- MDD  / karneval, maľovanie na tvár, discotéka na školskom dvore, smiechotiny /

- INDIÁNSKY DEŇ / oboznámenie sa s inou kultúrou, zábavné hry na školskom dvore/

- TATOPARÁDA  / zábavné popoludnie s ockami /

- ROZLÚČKA  PREDŠKOLÁKOV  / sľub priateľstva /

- NOC  V  MATERSKEJ  ŠKOLE  / stimulovať emocionálny vývin detí, sebarealizáciu a sebaprezentáciu /

Pin It