DAROVANIE  2%  Z DANÍ

Milí rodičia a priatelia našej škôlky

 

Chceli by sme Vás aj v tomto roku požiadať

o pomoc a podporu prostredníctvom 2% z daní.

Prispejete tak na zveľadenie priestorov našej škôlky a spríjemnenie prostredia pre vaše detičky.

Tlačivo si môžete vyzdvihnúť u triednej učiteľky v škôlke.

 

ĎAKUJEME

Pin It

santa

Želáme Vám nádherné vianočné sviatky

plné radosti, pokory a lásky.

K tomu veľa spokojnosti,

zdravia, šťastia a radosti.

 

Aby Nový rok 2021 bol pre Vás úspešný, šťastie neodbytné a zdravie dokonalé, problémy vzdialené a budúcnosť skvelá,

 

to Vám zo srdca želá

kolektív Materskej školy Rázusova 6

 

Pin It

VÁŽENÍ RODIČIA

 

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/18259:4-A1810     sa „V materských školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021 prerušuje prevádzka, ak tak rozhodne zriaďovateľ podľa jeho možností a podmienok.“

Zriaďovateľ Mesto Žiar nad Hronom prerušuje prevádzku MŠ v čase od 23. 12. do 31.12. 2020 vo všetkých materských školách – elokovaných pracoviskách.

 

V termíne od 4. do 8. januára 2021 (štyri pracovné dni)  na základe predbežného  prieskumu záujmu  bude v prevádzke  jedna materská škola - EP A. Kmeťa 11 pre rodičov, ktorí si starostlivosť o svoje dieťa nedokážu zabezpečiť iným spôsobom.   Vzhľadom k tomu, že sa epidemiologická situácia zhoršuje a tým sa zvyšuje aj potreba poskytovania zdravotnej starostlivosti zdravotníckymi pracovníkmi budú uprednostnené deti zdravotníckych pracovníkov

Upozorňujeme na to, že deti zaradené do jednej triedy môžu byť z rôznych materských škôl, preto je dôležité dodržiavanie protiepidemických opatrení (odporúča sa nosenie rúška  deťom  počas pobytu v MŠ).

Záväzný   nástup dieťaťa do MŠ (EP A. Kmeťa 11)  v dňoch 4.,5.,7. a 8. januára 2021 potvrďte svojim podpisom učiteľkám na triede do stredy 16. 12.2020.

Pin It

miki

Dňa 4.12.2020 (piatok) v dopoludňajších hodinách

našu materskú školu navštívil ""MIKULÁŠ" 

a detičkám priniesol sladké balíčky. 

Tie mu na oplátku zaspievali a zarecitovali vianočné piesne a básničky.

(Viď. fotogaléria)

Pin It

jesenné lístie

JESENNÉ UPRATOVANIE

Šikovné detičky z našej škôlky spolu s pani učiteľkami zrealizovali

"JESENNÉ UPRATOVANIE"

školského dvora. Výsledok posúďte sami.

(Viď. fotogaléria)

Pin It