HURÁ ŠKOLA...

škola

      Dňa 22.06.2022 (streda) sme sa rozlúčili s našimi predškolákmi, ktorí už opúšťajú brány našej škôlky a v septembri sa z nich stanú ŠKOLÁCI - prváci. Detičky si pre nás pripravili rozlúčkový program a malé prekvapenie. Absolvovali slávnostný obrad v MSKC v Žiari nad Hronom. Atmosféra bola zimomriavková, vypadla aj nejedna slzička. Prajeme im veľa šťastia a úspechov vo veľkej ŠKOLE.

(Viď fotogaléria)

Pin It

sport

 

"OLYMPIJSKÉ HVIEZDIČKY"

 

     Centrum voľného času Žiar nad Hronom, mesto Žiar nad Hronom a Olympijský klub Banská Bystrica zorganizovali "OLYMPIJSKÉ HVIEZDIČKY" - športové podujatie, ktorého sa zúčastnilo 147 detí zo všetkých 8 škôlok. Detičky súťažili v rôznych disciplínach a umiestnili sa aj na prvých troch miestach. Srdečne blahoželáme.

(Viď fotogaléria)

Pin It

PRERUŠENIE PREVÁDZKY - LETO 2022

     

Mesto Žiar nad Hronom, ako zriaďovateľ Materskej školy Ul. Dr. Janského č. 8, Žiar nad Hronom a jej Elokovaných pracovísk, v súlade s paragrafom 150 a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov a po prerokovaní s riaditeľkou Materskej školy súhlasí:

 

- s prerušením prevádzky v čase školských prázdnin v termíne:

od 11.07.2022 do 31.07.2022

- s obmedzením prevádzky v čase školských prázdnin v termíne:

od 01.07.2022 do 10.07.2022   a   od 01.08.2022 do 31.08.2022

 

Dôvodom prerušenia a obmedzenia prevádzky počas školských prázdnin je čerpanie dovoleniek pedagogických a nepedagogických zamestnancov Materskej školy, dôkladné čistenie priestorov MŠ, dezinfekcia prostredia a hračiek.

Pin It

MYSLIME ENVIROMENTÁLNE...

 

Naši predškoláci sa 15.06.2022 (streda) zúčastnili programu s enviromentálnou tematikou na 9. materskej škole. O zábavu sa postarali LOLO a PIŠKÓT. Okrem informácií o triedení odpadu a ochrane životného prostredia sa celé podujatie nieslo v duchu zábavy a smiechu.

(Viď. fotogaléria)

Pin It

 

PES - Priateľ človeka...

pes

Dňa 13.06.2022 (pondelok) nás navštívili štvornohí kamarati z Kynologického klubu z Handlovej. Detičky mohli vidieť praktické ukážky z výcviku psov, dozvedeli sa rôzne informácie o psíkoch a samozrejme nemohlo chýbať "mojkošenie". Detičky boli v priamom kontakte so psíkmi, mohli si ich pohladkať. Zažili dopoludnie plné zážitkov a radosti. Ďakujeme rodičom, ktorí sprostredkovali toto krásne a poučné dopoludnie.

(viď. fotogaléria)

Pin It