Svätý Mikuláš

 

m

 

Krásneho a veselého Mikuláša

 

praje kolektív našej MŠ.

 

Pin It

 

OZNAM RODIČOM

 

Materská škola Ul. Rázusova 6, Žiar nad Hronom

 

oznamuje rodičom, že od

 

06.12.2021 (pondelok)

 

je prevádzka našej materskej školy 

 

OTVORENÁ.

Pin It

 

OZNAM RODIČOM

 

Z dôvodu pretrvávajúcej epidemiologickej situácie

 

COVID 19 zostáva naša Materská škola,

 

Ul. Rázusova 6, Žiar nad Hronom

 

ZATVORENÁ do 03.12. 2021

 

Za pochopenie ďakujeme.

Pin It

 

OZNAM RODIČOM

 

 

Obmedzenie prevádzky materskej školy 

 

     Riaditeľka Materskej školy, Ul. Dr. Janského č. 8 v Žiari nad Hronom v súlade s § 2 ods. 3 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 306/2008 Z. z.o materskej škole, v zmysle Školského semaforu vydaného MŠVVaŠ SR a so súhlasom zriaďovateľa oznamuje, že na základe pozitívneho výsledku AG testu na Covid 19, vykonaného v mobilnom odberovom mieste u viacerých zamestnancov MŠ (pedagogických aj nepedagogických), 

 

prerušuje prevádzku vo všetkých triedach Elokovaného pracoviska

Ul. Rázusova 6, Žiar nad Hronom

 

od 23.11.2021 do 26.11.2021, 

 

ak RÚVZ v Žiari nad Hronom na základe výsledku PCR-testu nerozhodne inak.

Mgr. Martina Šimková

riaditeľka MŠ

 

Pin It

OZNAM PRE RODIČOV

MATERSKÁ ŠKOLA

Ul. Dr. Janského č. 8  Žiar nad Hronom

 

Obmedzenie prevádzky materskej školy 

     Riaditeľka Materskej školy, Ul. Dr. Janského č. 8 v Žiari nad Hronom v súlade s § 2 ods. 3 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 306/2008 o materskej škole, v zmysle Školského semaforu vydaného MŠVVaŠ SR a so súhlasom zriaďovateľa oznamuje, že na základe pozitívneho výsledku AG testu na Covid 19, vykonaného v mobilnom odberovom mieste u pedagogického zamestnanca, obmedzuje prevádzku Elokovaného pracoviska Ul. Rázusova 6, Žiar nad Hronom prerušením výchovno-vzdelávacej činnosti v triede C od 19.11.2021 do 25.11.2021, ak RÚVZ v Žiari nad Hronom na základe výsledku PCR-testu nerozhodne inak.

 

Mgr. Martina Šimková

riaditeľka MŠ

Pin It