RsP

Pin It

Deň detí

 

MEDZIROD DEŇ

 

DE

Tento krátky pozdrav letí,

všetkým deťom ku DŇU DETÍ.

Nech na Vašej tvári,

iba úsmev žiari

a v srdiečku šťastie,

každým dňom len rastie.

 

Dňa 1.6. (utorok)

sa pri príležitosti Medzinárodného dňa detí v našej škôlke konal 

KARNEVAL.

(Viď. galéria fotografií)

 

 

Dňa 2.6. (streda)

sme našu škôlku preobliekli do farieb. Deti maľovali rôzne výtvory na školskom dvore - veľkoplošné fólie, chodníky a tabuľa.

FAREBNÁ ŠKôLKA

(Viď. gfaléria fotografií)

 

 

Dňa 3.6. (štvrtok)

deti prezentovali svoje nadanie a talenty.

Spievali, tancovali, čítali a prednášali...

V celej škôlke zavládla veselá atmosféra, účinkujúci dostali aj malé ceny.

TALENTOVÁ SHOW

(Viď galéria fotografií)

 

 

Dňa 4.6. (piatok)

našich škôlkárov navštívili Piráti. Spoločne sa vydali na cestu za pokladom. PIRÁTSKY DEŇ

(Viď. galéria fotografií)

Pin It

POLÍCIA ZNÁMA, NEZNÁMA

 

Dňa 4.12.2020 sa konal 15. ročník

regionálnej výtvarnej súťaže pre deti a mládež

zameranej na prácu policajného zboru.

 

1. miesto: Nikola Magulová - kategória A

1. miesto: Klaudia Rešetková - kategória A

 

Blahoželáme a tešíme sa z úspechov našich detí.

Pin It

DAROVANIE  2%  Z DANÍ

Milí rodičia a priatelia našej škôlky

 

Chceli by sme Vás aj v tomto roku požiadať

o pomoc a podporu prostredníctvom 2% z daní.

Prispejete tak na zveľadenie priestorov našej škôlky a spríjemnenie prostredia pre vaše detičky.

Tlačivo si môžete vyzdvihnúť u triednej učiteľky v škôlke.

 

ĎAKUJEME

Pin It

santa

Želáme Vám nádherné vianočné sviatky

plné radosti, pokory a lásky.

K tomu veľa spokojnosti,

zdravia, šťastia a radosti.

 

Aby Nový rok 2021 bol pre Vás úspešný, šťastie neodbytné a zdravie dokonalé, problémy vzdialené a budúcnosť skvelá,

 

to Vám zo srdca želá

kolektív Materskej školy Rázusova 6

 

Pin It