noty    LA, LA, LA, LA, LA,   noty

   TRALALA, TRALALA... ZÁBAVA SA ZAČALA...

 

Dňa 4.3.2020 do našej škôlky zavítalo hudobné divadielko

s témou "NA FARME".

Detičky si zaspievali, zatancovali a dostali aj sladkú odmenu.

(viď. galéria fotografií)

Pin It

dane

ĎAKUJEME

všetkým rodičom a známym za finančnú podporu,

ktorú ste nám poskytli prostredníctvom

2 % z Vašich daní.

(Tlačivo máme k dispozícii na každej triede v MŠ)

Pin It

FAŠIANGY, TURICE...

 

S blížiacou sa jarou sme si pripomenuli zvyky a tradície

fašiangovou veselicou.

V celej škôlke sa ozývala hudba, spev,

ľudové hudobné nástroje a smiech.

(viď. galéria fotografií)

fašiangy

 

 

Pin It

mikuláš

Dňa 6.12.2019 našu škôlku navštívil Mikuláš.

Detičky si s ním zatancovali, zaspievali, vyslovili svoje želania

a na záver im porozdával balíčky.

(viď. galéria fotografií)

Pin It

VIANOČNÁ BESIEDKA

sob

Deti z našej škôlky si pripravili krátky program pri príležitosti blížiacich sa Vianoc.
Pri plamienku sviečky potešili svojich blízkych piesňami, vinšovačkami a tancom a vyčarovali príjemnú atmosféru.

A trieda (lienky) - 10.12.2019

B trieda (motýle) - 11.12.2019

C trieda (včielky) - 12.12.2019

D trieda (sovičky) - 17.12.2019

(viď. galéria fotografií)

Pin It