Dňa 09. 09. 2021 (štvrtok) o 15,30 hodine sa uskutoční stretnutie rodičov z macíkovej triedy.

Tešíme sa na Vás.

Pin It

Pozývame Vás na stretnutie rodičov – predškolákov,  dňa 07.09.2021 o 15:30 hod. v „B“ triede.

Vaša účasť je nutná vzhľadom na informácie týkajúce sa povinného predprimárneho vzdelávania.

Tešíme sa na Vás.

Pin It

básnička

 

PREVÁDZKOVÁ DOBA MŠ JE V ČASE OD 6.00 HOD DO 16.30 HOD.

Stále sa riadime aktuálnymi epidemickými nariadeniami UVZ

 

 

ČO POTREBUJEM V MŠ

 

Prezuvky / pevnú obuv, sandálky, NIE ŠĹAPKY ! /

náhradné oblečenie / spodné prádlo, tričko, tepláky/

pyžamo

pršiplášť, gumáky

hrebeň

vlastnú fľašu s vodou

detskú plachtu na matrac ( „B“ trieda)

vlastnú fľašu s vodou

predškoláci budú potrebovať úbor na cvičenie (tričko s krátkym rukávom,kraťasy a ponožky)

                                               Všetko prosíme označiť menom dieťaťa !

 

HYGIENICKÉ POTREBY


tekuté mydlo 2*250ml
2 kotúče toaletného papiera
3 balenia po 10ks hygienických vreckoviek ( alebo 3 krabičky vyťahovacích hygienických vreckoviek)

vlhčené utierky (najmä tí najmenší)

 

Pin It

 V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z.  – školský zákon prebieha zápis do základných škôl v termíne od 1. apríla  do 30. apríla.

Zákonný zástupca  je povinný prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky od školského roka 2021/2022 dieťa narodené v termíne:

od 01.09.2014 do 31.08.2015 alebo dieťa s odloženým plnením povinnej školskej dochádzky  

v základnej škole. Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky.

 Miesto a čas zápisu určuje VZN č. 6/2018 mesta Žiar nad Hronom.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a karanténne opatrenia v súvislosti s COVID-19 sa zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách :

Základná škola Ul. Dr. Janského č. 2,  Žiar nad Hronom (http://www.zsjanzh.edu.sk/)

Základná škola Ul. M.R. Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom (https://dvojka.edupage.org/)

Základná škola Jilemnického ul. č. 2,  Žiar nad Hronom (https://zsjilemnickehozh.edupage.org/)

na školský rok 2021/2022 uskutoční dňa:

                                      01. apríla 2021 (štvrtok) od 9,00 hod. do 15,00 hod.

Forma: bez osobnej prítomnosti detí!

 

Z dôvodu zabezpečenia opatrení vydaných vládou Slovenskej republiky, a v závislosti od priestorových možností konkrétnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení, zákonný zástupca môže prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky využitím jednej z nasledujúcich možností:

1. elektronickou formou: na stránke školy si nájde elektronickú prihlášku na plnenie povinnej školskej dochádzky, ktorú vyplní a odošle on-line  alebo do e - mailovej schránky školy najneskôr do 01.04.2021,

 2. ak má zákonný zástupca aktívnu elektronickú schránku: poskytne údaje zápisom dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom najneskôr do 01.04.2021,

3. ak technické možnosti neumožňujú zákonnému zástupcovi prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky elektronicky, dostaví sa bez prítomnosti dieťaťa v deň zápisu do školy (01.04.2021), vyplní prihlášku a odovzdá ju poverenej osobe v škole (zákonný zástupca je povinný mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom a dodržiavať dvojmetrový rozostup).

Upozorňujeme, že termín a podmienky zápisu sa môžu zmeniť v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie.

Pin It

msVcielka

Chceme Vás aj tento rok poprosiť o podporu nášho OZ "Veselá Včielka". Vašu pomoc si vážime a veríme, že prispejete aj v tomto roku 2% z Vašich daní na dobrú vec - zlepšenie prostredia MŠ pre naše deti. Ďakujeme !

 

Attachments:
Download this file (vyhlasenie-o-poukazani-dane.pdf)vyhlasenie-o-poukazani-dane.pdf132 kB
Pin It