maco  

A - trieda

Macíkovia

Vek detí: 2-4 ročné
Počet detí: 17
Triedne učiteľky: Bokšová Ružena, Mgr. Dominika Pazderová

   
sova

B - trieda

Sovičky

Vek detí: 4-6 ročné
Počet detí: 18
Triedne učiteľky: Henželová Ľubomíra,  Mgr. Sitárová Zuzana

 

   
Ales

Aleš - trieda

Vek detí: 2-6 ročné
Počet detí: 20
Triedne učiteľky: Bc. Alena Lukačková, Lívia Výbošťková, Mgr. Martina Šimková

   

 

Pin It