Školský rok 2018 /2019

SEPTEMBER                                                                                         Jesen

 • Vitaj v našej škôlke – privítanie detí v novom prostredí MŠ
 • Deň mlieka v materskej škole
 • Policajt v MŠ - stretnutie s policajtmi v MŠ, praktické ukážky, psovod
 • Hipoterapia – vozenie na poníkoch

OKTÓBER

 • S úsmevom sa žije krajšie- hry, súťaže, zábavné aktivity
 • Deň jablka- tvorivé aktivity, ochutnávka zdravej výživy, oberačka jabĺk na šk. dvore
 • Výstava výtvarných prác na tému - ,, Farebná jeseň“
 • Gaštany a ich premeny- výroba figúrok
 • Zostroj si svojho originálneho šarkana
 • Naši starkí- posedenie so starými rodičmi, bylinky a ich využitie, rozprávanie o živote starkých rodičov

NOVEMBER

 • Tekvičková paráda- súťaž o najkrajšiu tekvicu vyrobenú s rodičmi, deň strašidiel
 • Hippoterapia
 •                           

DECEMBER

 • Príď k nám milý Mikuláš- návšteva Mikuláša v MŠ, darčeky
 • Vianočné tradície- Barbora, Lucia, vianočné besiedky v triedach, tvorivé dielne, pečenie medovníčkov a vianočného pečiva

JANUÁR

 • Najkrajší snehuliak- súťaž medzi triedami
 • Staráme sa o vtáčiky- v spolupráci s rodičmi zhotoviť krmítka pre vtáčiky, starostlivosť o vtáčiky
 • Stretnutie s prvákmi- spoločné hry, cvičenie v telocvični

FEBRUÁR

 • Fašiangové zvyky- karneval, ľudové tradície
 • Vesmírne dobrodružstvá- návšteva planetária, edukačné programy na interaktívnej tabuli

MAREC                                                                                                       záhradnik

 • Kniha- môj kamarát- návšteva knižnice, čítanie obľúbenej knihy
 • Prebúdzanie prírody- jarné upratovanie šk. dvora

APRÍL

 • Zápis do ZŠ
 • Zasaďme si stromček- vysadenie stromčekov na šk. dvore
 • Deň Zeme- aktivity, súťaže na dvore

MÁJ

 • Sadíme my máje- stavanie mája na šk. dvore v krojoch
 • Deň Matiek- Deň rodiny, besiedky v triedach
 • Návšteva požiarnikov- praktické ukážky, technika

JÚN

 • Týždeň detských radostí- športový deň, rozprávková MŠ, hľadanie pokladu
 • Olympiáda- v spolupráci s CVČ
 • Rozlúčka predškolákov

 

Pin It

Zatiaľ tu nemáme nič uverejnené.

Pin It