Milí rodičia,

chceme sa Vám poďakovať za 2% daní, ktoré ste poukázali Občianskemu združeniu SLNIEČKO pri našej MŠ. Vďaka tomu sme zrekonštruovali sociálne zariadenia, zakúpili rôzne didaktické pomôcky a obnovili vybavenie školského dvora. Budeme Vám vďační, ak našu materskú školu podporíte aj v tomto roku.

Tlačivá na 2% spolu s potvrdením si môžete vyzdvihnúť v triedach, alebo si ho stiahnuť z našej stránky.

ĎAKUJEME

Pin It

V pondelok 4.2.2019 navštívili deti  predškolskej triedy žiarske planetárium.  Pútavou  rozprávkou pod hviezdnou kupolou sa dozvedeli mnohé zaujímavosti o slnku, mesiaci a hviezdach ale najmä o zemi na ktorej žijeme. Neskôr v sále UFO odpovedal pracovník planetária na mnohé zvedavé otázky ktoré mu kládli deti. O tom, že deti naozaj pozorne počúvali,  presvedčili na druhý deň v MŠ, keď  nakreslili naozaj krásne práce. Všetky vydarené  výkresy pošleme na výtvarnú  súťaž o vesmíre.

SAM 3339

Pin It

Takto si povedali dňa 6.12.2018 deti, keď do našej MŠ prišiel dlho očakávaný Mikuláš – dedko, čo má bielu bradu, ak ste boli dobrí, dá vám čokoládu....  Deti z každej triedy sa zišli vo vestibule, kde za spevu piesní medzi nich zavítal Mikuláš aj so svojimi pomocníkmi. Očká detí boli rozžiarené očakávaním, čo im priniesol. Naši najmenší sa aj trochu báli, ale prekonali strach pri preberaní balíčkov plných sladkostí. Mikuláša vyprevádzali so sľubom, že si budú hračky pekne upratovať a rodičov a pani učiteľky už len poslúchať.

Pin It

Všetky deti majú rady akúkoľvek formu pohybu a preto mali naši predškoláci veľký zážitok z akcie, ktorú pripravila ZŠ M.R.Štefánika dňa 29.11.2018,,Drobci cvičia“. Pod dohľadom pani učiteliek zo základnej školy a ich ,,veľkých kamarátov“ si v telocvični na rôznych stanovištiach precvičili nielen presnosť, rýchlosť a obratnosť, ale aj odvahu. S húževnatosťou zdolávali aj náročnejšie pohybové aktivity samozrejme s  pomocou žiakov základnej školy. Deti sa nesmierne tešili nielen zo sladkej odmeny, ale najmä z pohybu.

Pin It

V stredu 14.11. naši predškoláci navštívili svojich „veľkých kamarátov školákov“  4.A triedy v Základnej škole M.R. Štefánika. Pani učiteľka nám spolu s deťmi prichystala materiál na výrobu lampiónov, ktoré si naši predškoláci s pomocou  detí zo 4.A vyrobili a hrdo si ich odniesli domov spolu so sladkou odmenou. Návšteva školy sa deťom veľmi páčila o čom svedčilo ich nadšené rozprávanie a spytovanie, kedy ešte pôjdeme do školy. Pani učiteľke aj deťom sme sa poďakovali za príjemne strávené dopoludnie a za pozvanie, ktoré určite radi prijmeme aj v budúcnosti. 

 

 

Pin It