OZNAM PRE RODIČOV

Od pondelka 17.5. sa prevádzka materskej školy predlžuje od 600 do 1630. Rodičia, ktorí potrebujú doniesť dieťa skôr ako o 700, donesú ho do zbernej triedy na prízemí (trieda D). O 700 sa deti rozchádzajú do svojich tried, tak ako to bolo pred pandémiou.

O 1600 sa opäť deti sústredia v zbernej triede na prízemí s jednou učiteľkou, alebo na dvore.

Pin It

Deň Zeme - už aj naše malé deti, vedia pekne triediť smeti. Modrá, žltá, zelená, vedia čo to znamená.                                                                                

V našej škôlke  Macíkovia, Žabky, Včielky, Lienky, Motýliky zažili dopoludnie veselých aktivít  ku Dňu Zeme. Zopakovali si ako sa správame k prírode a životnému prostrediu, aby bola naša Zem zdravá. Dozvedeli sa o kolobehu vody, o tom ako sa ňou dá šetriť. Kto, alebo čo znečisťuje ovzdušie – ako sa dá tomu predchádzať. Tiež o prírode – stromoch, kvietkoch, zvieratkách. Cieľom aktivít bolo rozvíjať environmentálne cítenie, tvorivým a hravým spôsobom, chrániť prírodu a životné prostredie. Bol to deň veselej nálady, hier, aktivít, ktoré u detí vytvárajú ochranárske návyky. Detičky v zelených a modrých  tričkách vyjadrili podporu zelenej prírode a čistej vode vo vodných tokoch.

„Príroda je krásna vec..... Máš prírodu rád, buď jej kamarát. Nenič ju a nehádž smeti, môžeme sa v nej spolu hrať.“...

20210422 095930

Pin It

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z.  – školský zákon prebieha zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022  od 1. mája do 31. mája 2021.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a karanténne opatrenia v súvislosti s COVID-19 sa zápis do materskej školy uskutoční bez osobnej prítomnosti detí.

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

  • osobne,
  • poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,
  • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu.

Podľa § 59 ods. 6 školského zákona môže zákonný zástupca materskej škole doručiť žiadosť aj prostredníctvom:

  • a) elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy[1]alebo
  • b) elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom

Písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti (zdravotnom stave) dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní, si môže zákonný zástupca  priniesť aj OSOBNE na vybranú materskú školu, resp. elokované pracovisko v termíne:

Od 3. mája 2021 do 7. mája 2021  v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod.

 

Tlačivo si môžete prevziať na konkrétnej MŠ alebo stiahnuť na internetovej stránke www.ziarskeskolky.sk

 

Pin It

Milí rodičia,

 stále sa usilujeme skvalitniť prostredie materskej školy aj po zdravotnej stránke. Sme radi, že sa nám podarilo sponzorsky získať od spoločnosti Veolia mobilný germicídny žiarič, ktorý budeme používať v boji proti vírusom v triedach a spálňach. Tiež sme vďaka projektu TESCO získali 800 € a zakúpili sme nové matrace na lehátka. Vážime si každú vašu pomoc, preto ak máte aj vy nejaké nápady, prípadne nám viete nejakou cestou pomôcť, veľmi radi to uvítame.  

  174065877 144764117582212 2721687925585835784 n

Pin It

Tešíme sa, že môžeme od pondelka 12.4. 2021 aj napriek neúplnému personálu otvoriť pre všetkých.

Ďakujeme za doterajšiu ústretovosť.

Pin It