s1macko

A - trieda

Macíková

Vek detí: 2-3 r.
Počet detí: 15
Triedne učiteľky:  Helena Garajová,Bc. Petra Očovanová,Bc.Katarína Šajbovská

   
 s1motyl  

C - trieda

Motýliky

Vek detí: 4-5 r.
Počet detí: 21
Triedne učiteľky:  Mgr. Petra Michalková, Monika Lachová

   
s1vcielka

B - trieda

Včielky

Vek detí: 3-4 r.
Počet detí: 20
Triedne učiteľky: Jana Šalková, Andrea Sliacka-zástupkyňa MŠ

   
s1lienka

D - trieda

Lienky

Vek detí: 5-6 r.
Počet detí: 24
Triedne učiteľky: Zuzana Šatková, Mgr.Iveta Pellizzolová

   

 

Pin It