(Ilustrácie UO zhotovili deti zo špeciálnej triedy s poruchami zraku)

• Ja a môj kamarát
• Predmety dennej potreby
• Kto sa o nás v škôlke stará
• Okolie MŠ
Moja škôlka
(podrobnosti)
 ilustrácia
 ilustrácia  Moja škôlka
(podrobnosti)
• Farebná jeseň
• Ovocie a zelenina
• Miestne ľudové remeslá a tradície
• Moje telo, moje zdravie
• Moji milí starkí 
• Plody jesene - festival strašidiel
• Časové vzťahy
• Pracovné profesie
• Príroda a zvieratá v nej
 Moja škôlka
(podrobnosti)
ilustrácia
 ilustrácia  Moja škôlka
(podrobnosti)

• Čas adventný - čas mikulášsky 
• Vianoce - sviatky rodiny -
prekvapenia pre mojich blízkych
• Vianoce v materskej škole -
ozdoby, výzdoba, besiedka

• Vianoce u nás doma
• Vtáky, zvieratá v zime
• Zimné radovánky - zimné športy
• Predmety a ich vlastnosti -
   budem školákom
 Moja škôlka
(podrobnosti)
 ilustrácia
 ilustrácia  Moja škôlka
(podrobnosti)
• Hudobné nástroje - Valentín
• Fašiangy - Turice
• Vesmír očami detí
• Rozmanitosť sveta - moria, oceány
púšte, pralesy
• Moja kniha z rozprávky do rozprávky
• Jar - znaky, počasie, jarné kvety
   ľudové tradície
• Hospodársky dvor
• Moja vlasť - moje mesto,
   oslobodenie mesta
 Moja škôlka
(podrobnosti)
 ilustrácia
 ilustrácia  Moja škôlka
(podrobnosti)
• Veľkonočné tradície
• Mesto a dedina
• Jar v lese
• Dopravné prostriedky -
   bezpečnosť na ceste
• Moja rodina - mamičkin sviatok
• Jar v záhrade - stromy a kvety
• Tajomstvá ukryté v tráve a potoku
   vodný svet, ríša hmyzu
• MDD - týždeň detských radostí
 Moja škôlka
(podrobnosti)
 ilustrácia
 ilustrácia  Moja škôlka
(podrobnosti)
• Exotické zvieratá
• Leto je tu
• Rozlúčka s MŠ
• Hurá prázdniny !
Pin It