Materská škola Ul. Dr. Janského č. 8 Žiar nad Hronom, IČO: 42001692

je prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje v súlade s aktuálne platnou legislatívou o ochrane
osobných údajov - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) označované aj GDPR General Data
Protection Regulation a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje len na ten účel, na ktorý boli získané, zabezpečí
primeranú úroveň ochrany prijatím bezpečnostných opatrení zodpovedajúcich spôsobu spracúvania
osobných údajov.
Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje v súlade s právami dotknutej osoby, ktoré sú uvedené v
§ 19 – 30 zákona č. 18/2018 Z. z. Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť písomne doručením
žiadosti na adresu: Materská škola, Ul. Dr. Janského č. 8, 965 01 Žiar nad Hronom, osobne do
kancelárie prípadne e-mailom, alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na
Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č. 18/2018 Z. z.
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: tel. 045/6720129, e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Pin It