Zaspievaj pesničku

Vytlieskaj vyčítanky (Príloha 1.)

Maľované čítanie (Príloha 2.)

Pexeso v lese (Príloha 3).

Maľované čítanie (Príloha 4.)

Na dvore býva sliepočka naša (Príloha 5.)

Pláva loď- hra (Príloha 6.)

Knihy, encyklopédie,zvieratá (Príloha 7.)

Zatúlané húsa (Príloha 8.)

Príbeh zachráneného lesa (Príloha 9)

Báseň Slnko (Príloha 10)

Maľované čítanie Slniečko (Príloha 11)

Maľlované čítanie pre malé deti Jar (Príloha12)

Básničky pre detičky (Príloha 13)

Hádanky - kvety (Príloha 14)

Pexeso - príroda (príloha 15)

Hádanky o kamarátoch z lesa ( Príloha 16)

Rozcvička prstov (Príloha 17)

Hádanky a básne Lesné zvieratká (Príloha 18)

Básničky z lesa (Príloha 19)

Básne o jari (Príloha 20)

Voňavý zvonček (Príloha 21)

Pôjdeme my do lesíka (Príloha 22)

Zabavme sa vonku (Príloha 23)

Básničky pre mamičky (Ptíloha 24)

Pin It