Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu:     Finančná účtovníčka

 

Riaditeľstvo Materskej školy na Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom prijme do pracovného pomeru finančnú účtovníčku
s nástupom do práce od 1.9.2019 na zastupovanie počas PN.

 

Kvalifikačné predpoklady:

• úplne stredné vzdelanie ekonomického smeru alebo vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru - účtovníctvo

Iné kritéria a požiadavky:

• Účtovná prax v školstve – MŠ, ZŠ, ZŠ s MŠ
• ovládanie práce s PC – v programe WinIBEUe
• dobré komunikačné, organizačné schopnosti, profesionálne vystupovanie

 

Popis pracovnej činnosti: Komplexné zabezpečovanie účtovníckych agend.

 - komplexné zabezpečenie účtovníctva MŠ – účtovanie všetkých účtov , kontrola a vyhodnocovanie plnenia ukazovateľov rozpočtu

- spracovávanie účtovných, štatistických výkazov, konsolidovanie účtovnej závierky, formulára vzájomných vzťahov, správy o hospodárení a iné


Požadované doklady:

- žiadosť a profesijný životopis
- kópie dokladov o vzdelaní
- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby personálnej agendy


Žiadosti s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 23. augusta 2019 na adresu:

Materská škola, 
Ul. Dr. Janského č.8
965 01 Žiar nad Hronom
tel. 045/672 51 22, 

mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

 

  

 

 

 

Pin It