Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu:
Školský špeciálny pedagóg

 

Riaditeľstvo Materskej školy na Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom prijme do pracovného pomeru školského špeciálneho pedagóga s nástupom od septembra 2020 na dobu určitú (do 31. 8. 2022)

 

Požiadavky:

Školský špeciálny pedagóg poskytuje
a) individuálne alebo v triede výchovu, vzdelávanie a špeciálno-pedagogické intervencie deťom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
b) špeciálno-pedagogické intervencie deťom a žiakom, ktoré nie sú deťmi a žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, v spolupráci so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie,
c) špeciálno-pedagogické poradenstvo deťom, žiakom, zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom,
d) súčinnosť školskému zariadeniu výchovného poradenstva a prevencie.

 

Kvalifikačné predpoklady : Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore - Učiteľstvo a pedagogické vedy zameraný na špeciálnu pedagogiku. V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov - účinná od 15.01.2020

 

Požadované doklady:
• žiadosť a profesijný životopis
• ostatné doklady preukazujúce spĺňanie uvedených podmienok


Doklady je možné zaslať na adresu školy do 17. 8. 2020:
Materská škola, Ul. Dr. Janského č.8
965 01 Žiar nad Hronom
tel. 045/672 51 22, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu:
pedagogický asistent - asistent učiteľa pre deti so zdravotným znevýhodnením

 

Riaditeľstvo Materskej školy na Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom prijme do pracovného pomeru pedagogického asistenta - asistenta učiteľa pre deti so zdravotným znevýhodnením s nástupom od septembra 2020 na dobu určitú (do 31. 8. 2022)

 

Požiadavky:
Pedagogický asistent podľa požiadaviek učiteľa, vychovávateľa alebo majstra odbornej
výchovy a v spolupráci s odbornými zamestnancami vytvára rovnosť príležitostí vo výchove
a vzdelávaní, pomáha dieťaťu, žiakovi alebo skupine detí alebo žiakov pri prekonávaní
architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér.

 

Kvalifikačné predpoklady - v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov - účinná od 15.01.2020

 

Požadované doklady:
• žiadosť a profesijný životopis
• ostatné doklady preukazujúce spĺňanie uvedených podmienok


Doklady je možné zaslať na adresu školy do 17. 8. 2020:
Materská škola, Ul. Dr. Janského č.8
965 01 Žiar nad Hronom
tel. 045/672 51 22, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

 

 

Pin It