Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu: učiteľ predprimárneho vzdelávania

 

Riaditeľstvo Materskej školy na Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom prijme do pracovného pomeru učiteľa/ku pre predprimárne vzdelávanie s nástupom od 1.9. 2019.


Kvalifikačné predpoklady:

• úplne stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy
• vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v učiteľskom študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v učiteľskom študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika.


Požadované doklady:

- žiadosť a profesijný životopis
- diplom z vykonania maturitnej resp. štátnej skúšky v požadovanom odbore
- iné diplomy, osvedčenia, certifikáty preukazujúce formy profesijného vzdelávania

Doklady je možné zaslať na adresu MŠ do 11. júna 2019:
Materská škola, Ul. Dr. Janského č.8
965 01 Žiar nad Hronom
tel. 045/672 51 22, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

 

 

 

 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu:
pedagogický asistent - asistent učiteľa

Riaditeľstvo Materskej školy na Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom prijme do pracovného pomeru pedagogického asistenta - asistenta učiteľa s nástupom od 01.9.2019
na dobu určitú do 31. 8. 2020.

 

Požiadavky:

Kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky č. 437/2009 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.
- uprednostnené vzdelanie v odbore predškolská pedagogika, učiteľstvo pre MŠ
- nadstavbové štúdium špeciálnej pedagogiky

 

Požadované doklady:
• žiadosť a profesijný životopis
• ostatné doklady preukazujúce spĺňanie uvedených podmienok


Doklady je možné zaslať na adresu školy do 11. 06 2019:
Materská škola, Ul. Dr. Janského č.8
965 01 Žiar nad Hronom
tel. 045/672 51 22, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

 

 

 

 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu:
pedagogický asistent - asistent učiteľa

 

Riaditeľstvo Materskej školy na Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom prijme do pracovného pomeru pedagogického asistenta - asistenta učiteľa s nástupom od 01.10.2018 na dobu určitú do 31. 8. 2019.

Požiadavky:
Kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky č. 437/2009 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady:
• žiadosť a profesijný životopis
• ostatné doklady preukazujúce spĺňanie uvedených podmienok 

Doklady je možné zaslať na adresu školy do 17. septembra 2018:
Materská škola, Ul. Dr. Janského č.8
965 01 Žiar nad Hronom
tel. 045/672 51 22, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

 

 

 

 

 

 

Pin It